СТРАНИМ ПАСОШИМА – УГРОЖЕНА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

 

СТРАНИМ ПАСОШИМА – УГРОЖЕНА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ

 

Велики број припаднике полиције има двојно државлјансто, што отвара питање да ли они осим према Србији имају обавеза и према резервној држави. Сетимо се само предходног рата 1998-9 године.  када су поједини полицијски службеници избегли обавезу према Србији и отишли у резервну државу.

Такође смо мишљења да  иако закон од 2014. године предвиђа да лица са двојним држављанством могу бити запослени у Министарству унутрашнјих послова, то по питању националне безбедности није добро, јер поставља се питање шта уколико се њихов посао или обавезе према државама претплету или дођу у сукоб. Којој земљи ће они служити.

Проблем је и што се не зна тачан број слжбеника који имају двојно држављанство, а требало би због  националне бебедности.

Због тих сазнања  смо недавно дописом упозорили руководство МУП-а, али и државу,да велики број припадника полиције и војске поседује пасоше околних земаља (Мађарске, Бугарске, Хрватске) јер смо желели да то буде схваћено као упозорење важно за националну безбедност. Међутим, из Сектора за људске ресурсе, Одсек за праћење дисциплинског поступка и колективно преговарање добили смо допис (08/6/2 број 97/19) са цитирањем како се стиче држављанство Републике Србије као и да Србија има само са Босном и Херцеговином закључен уговор о двојном држављанству.

Заиста, разочаравајућа реакција! Уместо суштине, која је потенцијално опасна по безбедност државе јер они који треба да бране домовину имају „резервну“ државу, одговор нашем синдикату се бави цитирањем чланова закона. И уместо да тај исти сектор упути јасно питање начелницима ПУ Суботица и Сомбор, ПС Димитровград и Пирот итд.,колико њихових подређених поседује пасоше страних држава, одговор на наше питање се избегава а проблем остаје. Оваквим ставом стиче се утисак да се појава коју је наш синдикат одавно уочио, толерише из чисте инертности. Само оно што појединци у МУП-у заборављају јесте да спровођење реформи које су у полицији у току, мораће да обухвате и овакве проблеме као и оне руководиоце који имају ингеренције а који тако крупне проблеме не решавају.

Оно што предлаже овај синдикат у суштини је једноставно: ко жели да и даље буде припадник МУП Р.Србије, не може да има „резервну“ отаџбину и њен пасош. Ако, из не зна се којих разлога, жели да задржи страни пасош, морао би да напусти редове српске полиције. То би требало да буде правило и у Војсци Србије и у БИА – јер и тамо има појединаца са пасошима страних држава.

Ово саопштење за јавност је заправо аларм који би морао да одјекне у највишим институцијама државе (посебно оним које се баве безбедношћу) јер се ради о перфидној разградњи ткива државе Србије. На такву и било коју другу разградњу наше државе ни СПИПС ни било који одани припадник полиције неће пристати.

Београд, 10.09.2019.

Синдикат полиције и полицијских старешина
Председник Блажо Марковић