Обраћање Синдиката полиције и полицијских старешина председнику Републике Александру Вучићу

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Обраћање Синдиката полиције и полицијских старешина председнику Републике Александру Вучићу

 

Поштовани,
Обраћамо Вам се као доказаном ауторитету да помогнете припадницима МУП-а, БИА и тужилаштава који станују у становима на основу уговора о закупу станова на одређено време. СПИПС као синдикат запослених у МУП-у Р.Србије, више пута се на свом званичном сајту оглашавао на тему правне несигурности колега (њих око 200) који станују у поменутим становима. Такође, нису били ни мали напори Одељења за радно-правне послове МУП-а да се изнађе решење са челницима Министарства, саобраћаја и инфраструктуре, али до финализације овог проблема није дошло и управо је то разлог због кога се Вама обраћамо.

Наиме, када је нови Закон о становању и одржавању зграда ступио на снагу 01.01.2017. године, његовим 136. чланом било је прецизирано да се у року од шест месеци донесу подзаконски акти чиме би се утврдио ред првенства и начин доделе стамбене подршке запосленима код корисника ствари у јавној својини и код носиоца права коришћења ствари у јавној својини. Формирана је Посебна радна група за израду Предлога ове уредбе али је Министарство грађевинарства изашло са својом верзијом која се битно разликовала од нацрта уредбе која је претходно усаглашавана са МУП-ом. Ради се о примедби МУП-а да лицима заполсеним у МУП-у, БИА и тужилаштвима није укинута могућност куповине станова (у којима су већ годинама закупци!), а која се темељи на Олуци Уставног суда из децембра 2012. године.

На основу свега МУП је више пута указивао надлежнима у Министарству грађевинарства, саобраћаја и нифраструктуре, да уколико не буде прихваћен предлог МУП-а, око 200 лица ће бити у изузетно тешком положају. Ове колеге су прошла исту процедуру као и 248 лица којима је омогућено да закључе уговоре о куповини станова.

Одуговлачење, различити критеријуми, нереаговање на ургенције које су по овом питању упућиване из МУП-а Министарству грађевинарста, стварају неповерење према држави Србији и њеним највишим институцијама и то, да апсурд буде већи, код људи чији је првенствени посао да штите ту исту државу. МУП је последњу у низу ургенција упутио нареченом министарству средином прошле године – такође без резултата. Као да у том министарству седе чиновници, па и функционери, глуви на молбе угрожених из те исте државне управе. Јасно је да је последњих недеља хаос у овом министарству због хапшења запослених због сумње на корупцију на високом нивоу, али се надамо да то неће утицати на скоро доношење Предлога уредбе која је требало да „заживи“ пре скоро три године.

Господине председниче,
због свега изнетог неопходна је Ваша помоћ, као што је то потребно свуда где се доследно не спроводе закони и прописи, што је гарант успеха Србије која се већ увелико извукла из наслеђених невоља и беде.

Београд, 05.02.2020.

Синдикат полиције и полицијских старешина
Председник Блажо Марковић