Обраћање директору полиције г. Владимиру Ребићу

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Текст који је пред вама послали смо у Директору полиције г. Владимиру Ребићу

Поштовани г.Ребићу

Уредбом Владе Републике Србије од дана 17.децембра.2020.године, под бројем 933/20, а на предлог Дирекције полиције, којом су усвојене измене Уредбе о изгледу, форми и садржини службене значке и службене легитимације, којим изменама се сада забрањује поседовање значке и службене легитимације лицима која нису припадници Министарства унутрашњих послова, поставља се питање како поступати са значкама синдиката полиције које визуелно подсећају на службене значке иако на њима је означен синдикат као такав? С обзиром да је Дирекција полиције била предагач измена Уредбе, неопходно је да се иста изјасни о наведеном, како би као синдикат предузели мере и заштитили своје чланове синдиката од плаћање огромних прекршајних казни, имајући у виду да се члановима додељују значке са обележјима синдиката, које могу визуелно подсетити на службене. Дакле, која су то правна и физичка лица и којим организацијама припадају и о којима организацијама је реч којима је дозвољено да користе значке и даље? Да ли су то Синдикати полиције или НВО или су у питању оба? Посебно треба разјаснити дилему у погледу ,,поседовања, односно коришћења значке или другог обележја…“ – ког другог обележја? Да ли под тим се подразумева лого синдиката, назив синдиката итд… где је забрањено захтевање израде, стављања у промет, поседовања, односно коришћења значке или другог обележја које садржи елементе визуелног индетитета службене значке или службене легитимације. С обзиром да ће измене Уредбе убрзо ступити на снагу, све наведено захтева веома брзо и концизно мишљење како би се са што мање проблема сусрели у пракси и избегли велики број евентуалних прекршајних пријава.

Београд, 18.12.2020.

Синдикат полиције и полицијских старешина

Председник Блажо Марковић