САОПШТЕЊЕ ЗА ЧЛАНОВЕ СИНДИКАТА

САОПШТЕЊЕ ЗА ЧЛАНОВЕ СИНДИКАТА

У складу са најновијим изменама Уредбе о изгледу, форми и садржини службене значке и службене легитимације (,,Сл. Гласник РС“ бр. 10/2019 и 152/2020) неопходно је да се предузму одређене промене постојећих значки и синдикалних легитимација, а које мере је Синдикат полиције и полицијских старешина већ предузео и то најпре у погледу измене логоа, а затим и остале промене на којима инсистира Уредба.

Досадашње синдикалне значке и легитимације више неће важити и њихово коришћење повлачиће прекршајну одговорност. Како би се избегло плаћање великих новчаних казни, како од стране чланова, тако и самог Синдиката, молимо све чланове да убудуће не користе своје синдиклане значке, идентификационе легитимације, налепнице и све остале реквизите са старим логоом Синдиката полиције и полицијских старешина.

О изради нових значака и идентификационих легитимација, као и о њиховом преузимању, чланови ће бити благовремено обавештени, како би се у одређеној процедури исте замениле.

Синдикат ће свакако предузети сва правна средства која има на располагању како би иницирао активности на анализи ефеката Уредбе на синдикални рад у Репиблици Србији.

Београд, 25.12.2020.

Синдикат полиције и полицијских старешина

Председник Блажо Марковић