Београдски синдикат полиције и полицијских старешина

Захваљујем свим члановима Београдског синдиката полиције и полициских старешина који су без икаквих одлука само са својом савешћу заједно са грађанима којима је неопходна помоћ у овој незапамћеној катастрофи изазвана обилним кишама учествовали и који даље учуствују у спашавању грађана.

Београдски синдикат полиције и поциских стрешина

Председник Блажо Марковић