Бесплатни привесци за кључеве и налепнице за аутомобиле

Бесплатни привесци за кључеве и налепнице за аутомобиле.
Потребно је да сте члан Синдиката, да у Инбокс доставите број картице или легитимације и адресу на коју шаљемо.