БРЖЕ ПРИКЉУЧЕЊЕ ЕВРОПСКОМ СИСТЕМУ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА

Београдски синдикат полиције и полицијских старешина од свог оснивања се залагао за реформске кораке и промене у МУП Р.Србије. То је посебно важно у садашњем тренутку, када је доласком нове Владе, најављена детаљна реформа полиције, али и других сегмената безбедности. Један од тих корака већ је започет јула 2010. године организовањем Сектора за ванредне ситуације, затим буџетским издвајањем средстава 2013. године за пријем 500 ватрогасаца-спасилаца, обезбеђивањем нових ватрогасних возила, специјалних возила за гашење шумских пожара и др.

Међутим, то су све полукораци у овој области, која као и други сегменти друштва и елементи безбедности, мора да прати европски модел система заштите и спасавања. Тренутно стање у овој области показује да смо на самом европском зачељу по броју ватрогасаца-спасилаца на 1.000 становника (неопходно двоструко више овог кадра), а да се с друге стране повећава број ванредних ситуација, углавном елементарних непогода. У циљу превазилажења овако неповољне ситуације, урађен је знатан део посла око поновног активирања Цивилне заштите тј. предвиђено је да 8-9.000 припадника буде обучено за акције спасавања и за пружање помоћи ватрогасцима-спасиоцима. Оснивањем Буџетског фонда за варедне ситуације децембра 2009. године, створене су реалне претпоставке да већи део планираних активности буде и остварен, од којих су неке већ прилично одмакле у реализацији. Наравно, сиромашне земље као што је Србија, одвајају колико могу пара за ове намене, што је доста далеко од оптималних потреба (опрема хеликоптера, нове летилице за гашење пожара, системи заштите од бујичних поплава и др.). У део значајних мера популаризације система заштите и спасавања спада и едукација ђака – упознавање са ванредним ситуацијама и начином на који се могу заштитити људски животи (кампањама, породичним приручницима и сл.).

У бројним елаборатима и студијама са овом тематиком, изричито се наглашава да је неопходна „политичка воља“ како би овај сегмент безбедности био самосталан, изван састава МУП Р.Србије. Такав државни орган био би одговоран директно председнику Владе, а по мишљењу добрих познавалаца ове области, за Србију би било најпримереније да се за ове потребе формира Дирекција за ванредне ситуације. Тиме би били обједињени сви субјекти заштите и спашавања: ватрогасци-спасиоци, цивилна заштита, инспектори превентивне заштите од пожара и експлозија. Такође, овакво организационо престројавање не би било скупо, а њиме би Србија добила модерну и ефикасну службу за ванредне ситуације по европском моделу. Савременост и ефикасност су управо циљеви којима стреми, поред садашњег Сектора за ванредне ситуације и Београдски синдикат полиције и полицијских стрешина што је и разлог да се залажемо за истоветне циљеве који воде већој безбедности грађана Србије.

Београдски синдикат полиције и полицијских старешина
председник Блажо Марковић