ЈАВНИ ИЗВРШИОЦИ – УНИШТИТЕЉИ ДРЖАВНИХ СЛУЖБИ

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ЈАВНИ ИЗВРШИОЦИ – УНИШТИТЕЉИ ДРЖАВНИХ СЛУЖБИ   Закон о извршењу и обезбеђењу је, чланом 143. став 1., одредио: „Јавни извршитељ дужан је да најмање пет дана пре извршења радње писмено захтева полицијску помоћ надлежне организационе јединице полиције, ако је у току извршења већ пружен отпор или се основано очекује“. Наведена норма се, од стране јавних извршитеља, намерно или ненамерно погрешно тумачи, а од стране полиције некритички и неодговорно прихвата. Методологија правног израза, ма како била несхватљива онима који нису правници, а нарочито онима са скромнијим образовањем или…

Настави са читањем

ОГРЕШЕЊА ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА О ЗАКОНЕ

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ОГРЕШЕЊА ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА О ЗАКОНЕ Шта треба да се деси па да неко, било ко, у Министарству правде схвати да јавни извршитељи вршећи законом поверене послове не поштују правни оквир Републике Србије. У својој бахатости јавни извршитељи, вероватно по инструкцији своје коморе, газе по Уставу Републике Србије не поштујући гарантовану „Неповредивост стана“ (члан 40.) и „Право на имовину“ (члан 58.). Не поштују Законом о општем управном поступку утврђено „Начело заштите права грађана и заштите јавног интереса“ (члан 6.), „Начело саслушања странке“ (члан 9.), „Начело двостепености у решавању…

Настави са читањем

НЕМА ЗАКОНСКОГ ОСНОВА ДА ПРИВРЕДНИ СУД КАЖЊАВА ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ НЕМА ЗАКОНСКОГ ОСНОВА ДА ПРИВРЕДНИ СУД КАЖЊАВА ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА   Начелник полицијске управе Драшко Даријевић новчано је кажњен решењем судије Привредног суда у Чачку због одбијања асистенције јавним извршитељима! Привредни суд доноси пресуду полицијском службенику? Како је то могуће? У складу са Законом о уређењу судова Привредни суд је суд посебне надлежности, а чланом 25. оне су и одређене. То су спорови између правних лица, који настају као резултат њихових међусобних односа, укључујући и спорове поводом извршења и обезбеђења из надлежности привредних судова, а физичка лица се…

Настави са читањем

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗМЕНУ ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТПРЕДЛОГ ЗА ИЗМЕНУ ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ „Да сваком буде добро“ размишња посредник, односно медијатор, који у складу са законом покушава да помогне странкама у спору око било чега. Једна од Европских тековина, Медијација, промовисана је пре више година од стране Министарства правде, усвојен је нови закон 2014. године, а медијатори су основали своја нестраначка удружења медијатора. Министарство правде нас је подсетило шта све представља Владавина права, односно Поглавље 23. Са једном веома корисном брошуром коју су поставили на интернет портал министарства, која садржи детаљни преглед прописа…

Настави са читањем

ОКУПАЦИЈА

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ОКУПАЦИЈА „Србија је под окупацијом“, гласи порука Председника Коморе извршитеља. У надасве бахатом наступу на Н1 телевизији у емисији Инсајдер, Александра Трешњев нам је објаснила да јавни извршитељи раде у интересу правног поретка Републике Србије, да штите интересе и извршног повериоца и извршног дужника, да утичу на привредни раст, да омогућавају сатисфакцију грађанима и саопштила нам да не зна на који начин може да се пооштри контрола јавних извршитеља, чиме је демонстрирала отуђеност Коморе извршитеља управо од оних који су им дали овлашћења.Ко је кривац за породичне…

Настави са читањем