ДА СЕ ЗНА КО КОСИ А КО ВОДУ НОСИ

Редовни месечни састанак у просторијама палате „Србија“ одржан 10.06.2015. године између представника Синдиката полиције и полицијских старешина и радне групе МУП-а који је водио државни секретар Милисав Миличковић, био је врло садржајан и језгровит. Поред одговора на нека актуелна питања – коначан статус Александре Панџе, покретање провере изјава једног синдикалног лидера о  наводним криминалним радњама у СУК-у, рационализације послова обезбеђења – покренуто је старо питање ко је све полицијски службеник.

То наизглед једноставно питање поставио је овај синдикат пратећи тенденције и замерке које стижу из ЕУ да Србија има превише полицијских службеника у односу на број становника. Међутим, свима у МУП-у је познато  да је ситуација управо обрнута и да полицијским јединицама непрестално недостаје људи за  рад на терену.

Дајући одговор представницима СПИПС-а Жељко Веселиновић, заменик помоћника министра, нагласио је да је у припреми нови Закон о полицији, унутар кога се управо сада финализују норме по којима ће бити сасвим прецизно одређено ко је полицијски службеник и које ће послове радити. Заправо, уводе се нормативи који до сада нису постојали, тако да ће се знати ко заиста ради полицијски посао а ко не. Тај опис посла будућег полицијског службеника даваће старешине и на основу тога биће извршена значајна редукција броја полицијских службеника. То не значи да ће колеге, које неће добити ова овлашћења остати без посла, већ ће имати овлашћења и принадлежности у складу са стварним послом који обављају.

За оваквим решењем одавно се осећа потреба у Министарству али ову реформу, колико болну толико и неопходну, ни једна гарнитура на челу МУП-а, није до сада имала храбрости да спроведе. А да је заиста дошло крајње време да се зна „ко коси а ко воду носи“ то знамо сви у полицији, тако да је охрабрујуће што ће то сазнање бити релативно брзо преточено у нови Закон о полицији.

Синдикат полиције и полицијских старешина
Председник Блажо Марковић