ДИЈАЛОГ СИНДИКАТА И РУКОВОДСТВА МУП-а ЈЕ ПОЧЕО

Представници Београдског синдиката полиције и полицијских старешина и челни руководиоци Министарства, састали су се 10.06.2014. године и ти сусрети ће се наставити сваког 10. у месецу. Ова новоустановљена пракса је изузетно важна, с тим да ови сусрети морају дати суштинске одговоре на питања која траже синдикати, односно њихово чланство. Да је у питању озбиљна намера новог руководства за истинским дијалогом, потврђује и ниво присутних руководилаца, а за стални контакт са синдикатима нови министар је задужио државног секретара г. Милисава Миличковића.
Дакле, на дневном реду овог састанка биле су теме које је БСППС доставио Кабинету министра неколико дана пре овог сусрета, како би добио документоване одговоре од највиших старешина. Испоставило се да је већина питања ионако била у радној агенди и министра и његових сарадника. Тако је и са ставом овог синдиката да полицајци који живе и раде у Београду имају 30% већу плату  од осталих припадника МУП-а (из познатих разлога), о чему и руководство Министарства такође размишља. Учешће представника овог (али и других синдиката) у радној групи око израде нацрта новог Закона о полицији биће могуће заједно са представницима јавности и експертима ЕУ, када овај документа уђе у јавну расправу.
Заправо, нови Закон о полицији условљава и нову систематизацију и у том акту би требало да Жандармерија добије статус специјалне јединице. Ова формација, по речима команданта г.Миленка Божовића, већ је припремила предлог посебног акта, који би се примењивао за све специјалне јединице у МУП-у.
Примедбе овог синдиката биле су да млади полицајци избегавају проверу физичких способности, што је посебно недопустиво код пратилаца штићених личности, и да такво понашање покривају лекарском уверењима која нису веродстојна. Начелник Управе полиције г.Младен Курибак известио је присутне да је 26.03.2014. године основана Комисија за проверу физичких способности полицајаца, али није навео резултате рада ове комисије као и разлог због чега је она основана тек овог пролећа када је проблем са физичким проверама евидентан већ годинама. Председник овог синдиката истакао је да је овај проблем посебно значајан када су пратиоци у питању и да они не смеју да имају „попуст“ као ни припадници САЈ-а, ПТЈ-а и Жандармерије.
Доста је речи (па и питања) било око полицијских аташеа у иностранству а повод овом синдикату је била идеја да би се укидањем ових места уштедела значајна средства МУП-а. Заменик начелника Сектора г.Жељко Веселиновић дао је исцрпне податке о раду ових колега, којих је тренутно седам на задацима ван земље. Међу подацима је и број извештаја, школска спрема упућених колега, број службених возила, мобилних телефона и рачунара датих на употребу, али није било кључног одговора на питање овог синдиката: да ли су изузетно велики трошкови МУП-а у складу са постигнутим резултатима?
Добијен је зачуђујући одговор на питање челника БСППС када ће и овај синдикат добити просторије за рад као и једно возило на уптребу како би се припадници МУП-а и ван Београда упознали са нашим радом (па и са нашим постојањем, јер је синдикат основан прошле јесени). Одговор је био да то треба да добије одобрење неке комисије о којој није било помена када су други синдикати постављали исте захтеве којима је здушно удовољавано.
Па ипак, први састанак представника синдиката са челним руководиоцима (било их је десет присутних, двоје одсутних међу којима и г.Миличковић), може да се оцени умерено успелим. Приликом наредних састанака, нова питања биће, надамо се, нека врста путоказа новом руководству Министарства. Оваквим новим приступом дијалогу синдикати-руководство, лоцирали би се истински проблеми, оно што шкрипи у раду и МУП-а, где треба усмерити обећаване промене у полицији итд.
Једном речи, почело се са слушањем „базе“ од стране руководства МУП-а, јер без обостраног партнерства нема ни жељеног новог поглавља рада МУП-а Р.Србије (надамо се успешнијег него до сада).

Београдски синдикат полиције и полицијских старешина
Председник Блажо Марковић