Допуна питања и предлога за састанак представника СПИПС-а и радне групе МУП-а за 10.12.2015.

По Закону о информацијама од јавног значаја, Синдикат полиције и полицијских старешина захтева списак свих станова који су додељени МУП Р.Србије од стране Дирекције за имовину Владе Р.Србије по било ком основу, који су за МУП изграђени или су у фази изградње. Неопходно је навести  тачне адресе тих станова, имена припадника Министарства који у њима станују, квадратуру тих станова, да ли су укњижени и ако нису, разлози због чега то није урађено. Такође захтевамо да се искаже правни основ откупа ових станова, њихов тренутни статус (да ли чекају на расподелу), статус службених станова (да ли су откупљивани или чекају на откуп) а неопходно је и образложење због чега се празни станови не расподељују конкурсом? Напомињемо да ћемо бити принуђени да поднесемо кривичне пријаве против одговорних лица за злоупотребу службеног положаја, уколико се, након вашег извештаја, покаже да није потпун и да постоје неки станови који нису у извештају приказани у одговору на овај захтев.

Радној групи МУП-а Р.Србије упућујемо још једно крупно питање, које је повезано са претходним захтевом а тиче се законитог поступања око доделе станова МУП-а од 2.000 година до данас. По нашим сазнањима и истраживањима, ради се о 210 станова Министарства који су усељавани без конкурса или на друге нелегалне начине. Наша сазнања у овом правцу су следећа:

– За погинуле и рањене припаднике Министарства купљено је пет станова у ул. Недељка Гвозденовичћа бр. 58 на Бежанијској коси и 12 станова у ул. Хоповска бр.9 у Борчи. Да ли су они подељени (јер су дуго празни), да ли су поштовани критеријуми за ову категорију припадника МУП-а, да ли их користи неко ко није у овој категорији корисника?

– На Чукаричкој падини је купљео 16 станова 2001. године, који су усељени без конкурса. Конкурс је ретроактивно расписан тек шест година касније, највероватније само да би се легализовало постојеће беззакоње. Ко је то омогућио и спровео унутар МУП-а?

-Исте 2001. годину ул Гандијевој 99 купљено је 16 станова који су бесправно усељени, а тек 2005. године је извршен конкурс за 11 станова на тој адреси, а пет станова је распоређено без конкурса. Ко је то урадио, да ли је због тога одговарао и да ли је било корупције (подмићивања) приликом и доделе ових станова и остајања у њима без спроведеног конкурса?

– Исте године у ул. Улофа Палмеа бр. 3 на Миријеву, купљено је 35 станова, сви су бесправно усељени, после две године додељена су два службена и три стана без конкурса. Ко користи те станове и по чијем одобрењу?

– У Земуну, у ул. Кларе Цеткин купљено је 2003. године осам станова и сви су бесправно усељени, од којих је један службени. Шта је предузето по том питању и ко је одобрио њихово запоседање?

– У ул. Запленска 84Е на Вождовцу купљено је 55 станова у које су у највећем броју ушле бесправно тадашње младе службенице тадашњег Одељења за имовинске и правне послове. Подаци о овом случају, као и о осталим злоупотребама добијени су од сада пензионисаних припадника ове службе, јер је све ово била некаква “службена тајна”, највероватније на инсистирање оних које би откривање ове афере отерало у затвор (што и сада није немогуће).

– На Бановом брду усељена су бесправно 35 стана 2005. године.

– Наша сазнања говоре да је још 17 станова на разним локацијама 2006. године додељено без конкурса. Тражимо одговор на којим су локацијама ти станови, ко је омогућио доделу тих станова, и да ли је због незаконитог додељивања неко кривично одговарао?

– Познат је случај сада пензионера Душана Ковачевића, који је добио уговор у закупу у Гандијевој бр. 22 ст. 3 и то без конкурса 2009. године. Ко му је то омогућио и да ли је тај неко због тога одговарао и какав је сада статус тог стана, обзиром да Ковачевић више није припадник МУП-а?

– Редак је случај као што је на Врачару где су купљена 22 стана у ул. Симе Игумана 1-3 и који су потом подељени после спроводене процедуре јавног конкурса. Заправо би овакво поступање морало да буде правило а не изузетак у хајдучији која је владала у додели станова у МУП-у.

Синдикат полиције и полицијских старешина
Председник Блажо Марковић