ГОДИНА ПИТАЊА И ОДГОВОРА

Година на измаку за СПИПС била је година активне и, рекли бисмо,
успешне борбе за побољшање материјалног стања свих запослених у МУП-у,
али и година подношења бројних иницијатива па и захтева послодавцу,
министрима, председнику Владе Р.Србије, председнику Републике
г.Александру Вучићу. Отуда, без лажне скромности можемо да истакнемо
подударање тежњи органа власти да се знатно побољша материјални положај
полиције са нашим бројним саопштењима за јавност и захтева упућиваних на
разне адресе који су имали исти циљ. Отуда одлука о будућем (извесном)
повећању плата од 10%, додељивање помоћи од 10.000 динара, новчани
поклони за децу до 15 година старости наших колега, део су бољитка који се
догодио током 2017. године а чему је била усмерена и свеукупна активност
СПИПС-а. Овоме треба додати вансеријску велику обнову возног парка
службених возила, набавку нових униформи, најаву модерног наоружања за
полицију али и известан почетак изградње станова за припаднике служби
безбедности.
Показало се да је орјентација овог синдиката била сасвим коректна – тј.
сарадња а не непринципијелно сукобљавање са послодавцем. Јер, требало је
имати разумевања, а зашто не рећи и мудрости, па схватити у каквом је колапсу
била економија земље, и показати разумевање за такве сурове околности у
комбинацији са стрпљењем. СПИПС је упорно и доследно користио месечне
састанке радне групе МУП-а и синдиката (сваког 10. у месецу) и иницирао
промене за побољшање деловања Министарства: од иницијативе да уместо две,
постоји једна специјална јединица полиције (ПТЈ је потом и укинут), захтев да
се путни трошкови колега регулишу до динара како би се избегла понижавајућа
ситуација да се службеним значкама („плавушицама“) полицајци „ваде“ пред
контролорима саобраћаја. Више пута смо истицали потребу омасовљавања
Сектора унутрашње контроле, затим њене веће контроле рада полицијских
управа, контроле трошкова превоза али и да се том изузетно важном сегменту
МУП-а повећају овлашћења. Тражили смо и повољнија решења за дневнице јер
2
је јасно да су нереално ниске, али смо и указивали да и ту има злоупотреба које
се морају сузбијати.
Истовремено смо избегавали широко распрострањену синдикалну
„стратегију“, да лажним обећањима привлачимо чланство (нпр. око
новогодишњих пакетића за децу или око набавке наводних јефтиних станова
које је требало да један синдикат „обезбеди“). Такође смо једини синдикат у
МУП-у који нема потписан споразум о сарадњи са послодавцем, јер је јасно да
тај папир само служи да врх синдиката добије службени аутомобил на употребу
и слободне дане за челнике, док чланство од тог писанија нема ама баш никакве
користи.
Током 2017. године наша је орјентација, била да у чланство СПИПС-а
примимо и људе који нису радници МУП-а као и наше колеге-пензионере.
Ширећи своју базу чини нам се да постижемо и шире сагледавање проблема и
стања у друштву у коме и за које полиција и ради. Схватили смо да се не смемо
„затворити“ унутар полицијских проблема јер су они само део ширих
друштвених догађања и проблема са којима се свакодневно срећу грађани и
држава Србија.
На крају овог сумирања синдикалне године која је за нама, обећавамо у
наредној години још шири дијапазон контруктивних питања, захтева и предлога
за решавање проблема, још више иницијатива. Уз све то, трудићемо се да што
више и чланова али и осталих припадника Минстарства правно и
инситуционално бранимо од самовоље надређених, од незаконитих поступања
па до указивања на уочена криминална понашања појединаца у нашим
редовима. Заправо, управо зато што је у целини дала значајан замах реформама
у полицији, 2017. година је и подстицај за још већу и квалитетнију активност
овог синдиката.
У то име: срећна нам нова 2018. година и предстојећи божићни празници.
Београд, 29.12.2017.
Синдикат полиције и полицијских старешина
Председник Блажо Марковић