ГОВОРИ СРПСКИ ДА ТЕ ЦЕО СВЕТ РАЗУМЕ

Реч која у латинском језику означава број шест гласи „секс“. У нашем савременом друштву одомаћен страни израз, реч која означава латински број шест, указује на пол, мушки или женски. Међутим, освојени смо са тумачењем савременог друштва које под наведеним термином подразумева радње које родитељи избегавају да објашњавају деци или од којих се црвене од стида кад се ненадано појаве на екранима телевизора. Којом језичком гимнастиком је реч „секс“ постала ознаком за срамотне и неморалне радње, препустићемо лингвистима и историчарима књижевности.

Срећом, савремени српски законодавци нису мењали садржину образаца, које су креирали стари законодавци за разноразне потребе према органима управе, те се у њима још увек може уочити термин „пол“ са назнаком „мушки“ и „женски“. Није на нама да арбитрирамо да ли је то избегнуто из лености, односно инерције или намерно, али можемо да искажемо задовољство што туђи „сленг“ није примењен за ове намене.

Шта би се десило да је у нашим обрасцима уместо термина „пол“ у употреби термин „секс“? Одговор је: Закон о јавном реду и миру, који препознаје сексуалне услуге, примењивао би се на шалтерске службенике, који би прихватањем и обрадом таквих образаца, у којима је термин „секс“ од утицаја приликом доношења службеног акта, у ствари пружали сексуалне услуге. Да ли би се ти службеници звали шалтерски или сексуални службеници, вероватни би било препуштено систематизацији.
Какве су то сексуалне радње, које потичу од броја „шест“? Ако подразумевамо да је ознаком „секс“ означен пол, шта у томе има да буде срамотно, да би то Закон о јавном реду и миру санкционисао? Ако реч „секс“ означава пол, онда је свака радња између особа „мушког“ и „женског“ пола, укључијући и сервирање ручка особи другог пола, како у својој кући тако и у ресторану, обављање фризерских услуга особама другог пола, помоћ комшиници да понесе било какав терет, итд, итд, у ствари пружање сексуалних услуга. Да ли то Србија полако клизи у Џамахирију где су забрањени било какви контакти између мушкараца и жена?

Српски језик познаје реч „блуд“ која управо описује срамотне и неморалне радње као „блудне радње или блудничење“, а извршиоце препознаје као „блуднике и блуднице“. Срећом по нас Кривични законик не познаје „пружање сексуалних услуга“ него „проституцију“. Међутим и нажалост, Закон о јавном реду и миру не користи Српски језик него новостворене стране речи које немају упоришта у Српском језику.

Питање за органе правосуђа гласи: колико је лица осуђено за дело које је дефинисано на неодговарајући начин? Или: колико лица је осуђено за „пружање сексуалних услуга“, а колико за „вршење блудних радњи“?
Свакодневно смо оптерећени телевизијским програмима која се називају „ријалити програм“, са накнадним праћењем тих програма и преко писаних информативних медија, који су препуни радњи које можемо да најблаже опишемо као „ласцивни садржај“. Врло често, а нарочито у касним ноћним сатима, пред очима свих гледалаца, поједини учесници тих програма одају се радњама размена интимности између особа различитог пола, а које би се могле описати као „пружање сексуалних услуга“.

Због неадекватног нормирања радњи које требају да буду санкционисане у складу са законом, не зна се граница између „пружања сексуалних услуга“, за које нема ваљане дефиниције, али постоје санкције и „вршења блудних радњи“, за које сваки становник Републике Србије зна да су неморалне и срамотне и по појединца и по породицу, али за које нема адекватне санкције.

Ако органи унутрашњих послова, тужилаштво и суд сматрају да је „пружање сексуалних услуга“ подложно санкцијама, онда надлежни органи морају да покрену одговарајуће поступке у складу са законом према свих извршиоцима који врше радње пружања било каквих услуга између „мушког“ и „женског“ пола, а нарочито ако та размена услуга укључује било какву размену интимности, односно сексуалности. Наведено поступање мора, у складу са законом, да прати и покретање одговарајућих поступака у складу са законом и према организаторима извршења тих радњи, односно према онима који „уступају просторије“ за извршење „пружања сексуалних услуга“, који путем средстава јавног информисања и других сличних средстава пропагирају или рекламирају „пружање сексуалних услуга“ и који од тога „стичу материјалну или нематеријалну корист“.

Београд, 07.02.2019.
Синдикат полиције и полицијских старешина
Председник Блажо Марковић