ГРАЂАНИ У ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТЕ ЂАКА

ИНИЦИЈАТИВА

  ГРАЂАНИ У ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТЕ ЂАКА

У складу са својом програмском орјентацијом, Синдикат полиције и полицијских старешина наставља са давањем иницијатива из области безбедности носиоцима власти. Овога пута циљ је већа безбедност ученика у школама, јер је јасно да школских полицајаца нема довољно и да су неопходни за непосредан обрачун са кримналом – речју, кадровски ресурси полиције су веома ограничени. Повод да СПИПС поведе ову иницијативу је веома садржајан скуп у организацији Центра за безбедност, истраге и одбрану ДБА, коме су присустовали представници бројних синдикалних организација и НВО. Идеју да се грађани Србије у урбаним срединама непосредно ангажују на безбедности деце у средњим и основним школама овај синдикат жели да упути надлежнима као иницијативу, која би се нашла у будућим законским прописима.

Наиме, ради се о организованим грађанима који би у и око школа били присутни и онемогућавали продају наркотика школској деци, спречавали вршњачко насиље, а на саобраћајницама у зони школа вршили би улогу школских саобраћајних патрола грађана. Полиција, саобраћајна и она опште намене то не може да све испрати, јер, нпр.  само у Љешкој улици на Чукарици, раде две средње и једна основна школа са хиљадама деце којима прети опасност од интензивног саобраћаја.

Треба посебно истаћи бар два изузетно важна момента за ову иницијативу. Прво, грађани који би вршили поменуту врсту надзора, то би радили потпуно добровољно и то буџет државе не би коштало ни динара. По неким проценама, које су се чуле и на поменутом скупу, у ове активности би се сигурно добровољно укључило 15-20.000 грађана. Друго, поменути грађани не би имали никаква полицијска или заштитарска овлашћења, али би њихово присуство и изречена упозорења највероватније била довољна да прекину вршњачко кошкање, да онемогуће дилере дроге да улазе у зону школе и да смирију обесне возаче (уколико то не би било довољно, била би позвана полиција). Изменама законских прописа, за коју се овај синдикат свесрдно залаже, само би се легализовао овакав добровољни рад грађана, што већ одавно постоји у развијеним европским земљама. О позитивним ефектима ове врсте заштите ђака нема потребе посебно истицати, јер су јасни сваком добронамерном грађанину, а нарочито родитељима деце школског узраста. Што се тиче државе и државних органа, а посебно полиције, усвајање наше иницијативе је корак напред не само у безбеднијој младости, већ и у непосредном учешћу грађана на пословима безбедности. Јер, ништа није дато само по себи, па ни безбедност због чега очекујемо убрзани улазак ове иницијативе у законску процедуру.

Београд, 12.11.2019.

Синдикат полиције и полицијских старешина
Председник Блажо Марковић