И ХУМАНОСТ ЈЕ ДЕО РЕФОРМИ ПОЛИЦИЈЕ

Да искуство из неких ранијих времена може итекако да буде корисно и данас, показује однос према припадницима МУП-а који су пред пензијом. Наиме, када смо ми, садашњи кандидати за пензију почињали да радимо, била је уобичајена толеранција према ветеранима, дозвољавало се уподобљавање радног времена које им је одговарало, додељиване су у континуитету увећане „варијабиле“. Једном речи, важило је правило да су те наше старије колеге дали већ све што су могли за службу и да заслужују крајње толерантан однос оних који остају да их наследе на овом тешком полицијском послу.

Затим су наступила ратна времена, времена немаштине, па и опште нетолеранције да би се дошло до ових година када је све другачије. Ипак, оно што СПИПС предлаже јесте да се однос према будућим пензионерима промени – да се покаже на делу поштовање према њиховим деценијама рада на заштити грађана Републике Србије. Посебно треба да се обрати пажња на колеге који ће, игром законских одредаба, отићи у пензију са 45 година пензијског стажа, јер нису досегли старосни лимит како то одређују прописи.

Конкретно: било би неопходно да се донесу интерне уредбе којима би се регулисали односи руководилаца и будућих пензионера, требало би да се предвиде посебне награде које би лично министар додељивао овим колегама а које не би биле стриктно везане за тренутне професионалне успехе, већ би биле признање за свеукупан вишедеценијски рад и жртвовање. Овакав бенефит би био ограничен на последњу годину рада тих колега (или пола године, ако се тако одлучи) и са том врстом новог хуманог односа према ветеранима, требало би да се крене већ од почетка идуће године.

Реформе полиције Србије су далеко одмакле, значајно бољи материјални статус је на дохват руке, радни услови су такође узнапредовали. Било би неопходно да се том позитивном тренду, придружи и другачији, колегијалнији однос према будућим пензионерима, да им последњи месеци у служби, којој су све дали, буду што лакши и лепши. Јер, ако су њихова младост и зрело доба били претрпани ризичним и захтевним задацима, то не би смели да буду и последњи месеци проведени на пословима полиције. Јер, и оваква врста хуманости мора да буде део реформи.

Београд, 13.08.2018.
Синдикат полиције и полицијских старешина
Председник Блажо Марковић