ИСХИТРЕНЕ И ОПАСНЕ ФИЗИЧКЕ ПРОВЕРЕ

Текст истоветне садржине послали смо на адресу министра унутрашњих послова г.Небојше Стефановића

Као што вам је познато, у Министарству је почела масовна провера физичких способности полицијских службеника. По речима Ваших сарадника ради се о добијању комплетне слике физичког стања полицијских службеника али, Београдском синдикату полиције и полицијских старешина се чини да се то ради на исхитрен и погрешан начин. Отуда се и обраћамо Вама, како би Вас упозорили на бројне негативне ефекте овакве провере која ће дати, не само искривљену слику о физичкој способности испитаника, већ ће бити и директна претња њиховом здрављу па, можда, и животу.
Наш синдикат је у више саопштења за јавност и у разговорима са радном групом МУП-а, инсистирао на физичкој провери али пре свега припадника јединица од којих се захтева изузетна психо-физичка спремност због сложености послова које свакодневно обављају. Међутим, садашња провера доводи до апсурда да и припадник САЈ-а и позорник пред пензијом као и шифрант из дежурне службе неке ПС, полажу исти Куперов тест. И то се чини без икакве припреме, без икаквог претходног лекарског прегледа, што наравно, није била наша ни идеја ни препорука.
Ми смо желели да се сви полицијски службеници детаљно прегледају, или како се то некада звало, да прођу систематске прегледе. Лекарска процена би била драгоцена код колега који су у годинама, имају срчане сметње, нису радили никакве тренинге како би могли да истрче предвиђени број кругова и сл. Међутим, садашња наредба никога не амнестира од Куперовог теста, макар му и стало срце на проверама. Најзад, неопходно је извршити и психолошко тестирање свих полицијских службеника, чиме би се предупредиле евентуалне трагедије код притајено психички лабилних припадника МУП-а који су задужени оружјем. Била би потребна и лабораторијска испитивања узорака крви пре полагања теста јер није немогуће да се појединци послуже и допинг средствима – анаболицима, стероидима и ефедрином, како би били што успешнији на тесту.
Tакође, не постоји, нити је предвиђена израда посебног правилника за проверу физичке способности припадника специјалних јединица, јер је ваљда близу памети да специјалци морају да буду натпросечно психо-физички спремни.
Једном речи – без озбиљних припрема које би трајале бар два месеца пре физичких провера, без лекарских и лабораторијских прегледа, без поштовања прописаних ограничења око година живота колега који ће полагати Куперов тест и без укупног сагледавања ове тематике, било каква провера даће потпуно искривљену слику физичког стања полицијских службеника. Сигурни смо да Ви не желите да баратате таквим, у суштини, нетачним и искривљеним подацима, јер би тада дали аргументе у руке оних који желе да и овако сиромашној полицији још више ускрате средства која су јој неопходна за свакодневни рад. А будите уверени да осмишљена провера, са детаљним предрадњама, тренинзима и лекарским прегледима, може само да буде знатан искорак у ефикаснијем деловању Министарства коме сте Ви на челу.

Београдски синдикат полиције и полицијских старешина
председник Блажо Марковић