ИЗУЗЕТНЕ НАГРАДЕ ЗА ИЗУЗЕТНЕ РЕЗУЛТАТЕ

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

ИЗУЗЕТНЕ НАГРАДЕ ЗА ИЗУЗЕТНЕ РЕЗУЛТАТЕ

 

Текст који следи упутили смо Председнику Републике Србије, Председници Владе Р.Србије, Генералном секретару Владе Р.Србије, Министру финансија, Министру унутрашњих послова и Директору полиције уз жељу да заједничким настојањима изузетни радни резултати припадника МУПР.Србије буду адекватно вансеријски новчано награђени.

Пре доста времена Синдикат полиције и полицијских старешина упутио је предлог највишим старешинама МУПР.Србије да се оперативци Управе кримналистичке полиције, када остваре вансеријске резултате, исто тако вансеријски новчано награде. Из те јединице, али и из других где колеге остварују изузетне резулате (заплене новца, дроге, шверцоване робе и сл.), сложили су се са нашим предлогом, те га је СПИПС обновио 10.04.2019. године на састанку са радном групом МУП-а задуженом за контакте са полицјскихм синдикатима.

Свесни смо да ова иницијатива мора да прође званичну процедуру како би се донела одговарајућа уредба која би регулисала будућа награђивања наших најуспешнијих колега. Биће свакако потребно да се оформи и квалификована комисија која би сваки потенцијални случај награђивања објективно вредновала. Ипак, изузевши ове техничке детаље, најважнија је добра воља послодавца тј. Владе Р.Србије као и објективне могућности републичког буџета (мада се, највероватније, неће радити о неким великим средствима). Наравно да оваква вансеријска награђивања не би била правило, већ би била намењена само за изузетна расветљавања криминала од којих би највећи број, по самом бићу кривићног дела, био уједно и допринос републичком буџету.

Због свега изложеног, овај синдикат Вам се обраћа за помоћ и разумевање, како би се ова иницијатива законски што пре регулисала. Подршка оваквом начину награђивања је, заправо, подршка даљем ефикаснијем деловању МУП.Р.Србије, а то је заједнички циљ и овог синдиката и полиције и послодавца.

Београд, 11.04.2019.                                                                                                                                                                                                                                    Синдикат полиције и полицијских старешина

Председник Блажо Марковић