ЈЕДНАКОСТ У ОБАВЕЗАМА, НЕЈЕДНАКОСТ У ДНЕВНИЦАМА

Ако се око нечега у МУП-у, и у Влади Србије донео консензус, онда је то да се мења висине дневница за полициске службенике који своју делатност обављају у Копненој зони безбедности. Да би се подсетили, Влада Србије је донела правилник о дневницама која су практично на нивоу укидања, једино се нису мењале за полицајце који раде КЗБ и за војску. Поред тешких услова за живот и рад у КЗБ, недавно су медији о томе детаљно писали, једина утеха за полицајце су остале дневнице. Та дневница није уопште спектаклуарно велика, али је за садашњу, која је 150 дин огромна, дакле преко 2000 дин.

Поред Жандармерије, њима су придодати и полициски службеници који су из Полицијских управа који су релативно близу КЗБ. Дакле полицијски службеници из ПУ раде на истим пословима као и Жандармерија, али нису исте и дневнице. Жандари имају по старој основи преко 2000 дин, а полицијски службеници по новој 150 дин.

Господине министре, свесни смо да Ви немате потребе да разликујете и да препознајете јединице које раде на терену и ко како треба добити дневницу, али Ваши сарадници би требало. Полицијски службеници који тренутно обављају задатке у КЗБ су огорчени на Ваше сараднике у Муп-у, који воде финасије и одбили су да узму дневнице које су 150 дин.

Господине министре,у име полицијских службеника који су ангажовани на истим пословима као и Жандармерија и СПИПС-а, скрећемо Вам пажњу да отклоните ову практично дискриминацију и да исту вредност дневице дате полицијским службеницима као и колегама у Жандармерији.

Синдикат полиције и полицијских старешина
Председник Блажо Марковић