КАРИЈЕРНО НАПРЕДОВАЊЕ

Закон о дрзавним службеницима од чл.5 до чл.11, чл 22 рад у радној групи,глава 5 у чл.48,чл.49 као и главе 6,7 8.

Као увод морам истаћи да је ПРАКСА показала самовлашће у једном делу елемената који су битни за напредовање ,постављење ИЛИ СВЕОБУХВАТНО КАРИЈЕРНО НАПРЕДОВАЊЕ.Односи се на РЕЦИПРОЦИТЕТ статистичких података који су ИСПОСТАВЉЕНИ са циљем фабриковања и чињења свеукупне ЛАЖНЕ СЛИКЕ о организационим јединицама.

ПРИМЕР:

СХОДНО ТОМЕ ГОВОРЕ ЧИЊЕНИЦЕ које су непобитне да организациона јединица којом руководи РЕЦИМО НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА има извршиоце који имју просек 3 ( три) и парадокс руководилаца који имају просек 5 ( пет) неко би рекао да је то просечна оцена међутим РУКОВОЂЕЊЕ И КОМАНДОВАЊЕ не препознаје просечност ЈЕР ЈЕ КОМАНДОВАЊЕ ПРОДУКТ РУКОВОЂЕЊА И ОНО ЈЕ ИЗВРШНО ….

Поставља се логично и практично питање ШТА ЈЕ ЦИЉ оваквог поимања ствари.У пракси сада улазимо на терен АУТОРИТАТИВНОСТИ ,КОПЕТЕНТНОСТИ и СВЕСНОГ ДЕЛОВАЊА ПРОТИВ ИНТЕРЕСА СЛУЖБЕ.Интерес службе је категорија која је носилац друштвеног интереса јер сноси одговорност због своје нееморфности, а њено деловање ван закона има продукт друштвених последичних дејстава.КУМУЛАТИВНОСТ (говорићемо о штети )има непознате факторе како кроз време тако и кроз перцепцију догађаја.
Из овога произилази лични интерес ПОЈЕДИНАЦА који користе своје институционалне позиције зарад себе ,а наравно у супротности са интересима службе.

Имајући све ово у виду ПРЕДЛАЖЕМО ДА УНУТРАШЊА КОНТРОЛА као узорак у методолошком приступу изврши контролу и компарацију СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ РАДНИХ МЕСТА У ,, УПРАВИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ,, КАО ФЛАГРАНТИ ПРИМЕР САМОВЛАШЋА И ДЕЛА ПРОТИВНО –ИНТЕРЕСИМА СЛУЖБЕ..

СЛУЖБЕНЕ ОЦЕНЕ
ПОСТАВЉЕЊА
ДЕГРАДАЦИЈА
ДИСКРИМИНАЦИЈА
КАРИЈЕРНО НАПРЕДОВАЊЕ

Када почиње
Од кога почиње( временски оквир)
Шта ће се урадити са лицима који су били у трпном стању
Шта ћете урадити са лицима који су изазвали ШТЕТНЕ ПОСЛЕДИЦЕ и трпно стање ,супротно ИНТЕРЕСИМА СЛУЖБЕ ,а самим тиме и ИЗАЗИВАЛИ ДРУШТВЕНО ШТЕТНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ….
ОВО СУ ЈЕДНОСТАВНА ПИТАЊА НА КОЈЕ ДРЖАВНО РУКОВОДСТВО МОРА ДАТИ ОДГОВОРЕ,А ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА ЈЕ ОВУ ОБЛАСТ УРЕДИО ЗАКОН И ПРЕ ПРИМЕНЕ НОВЕ СТРАТЕГИЈЕ КАРИЈЕРНОГ НАПРЕДОВАЊА.ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА ДАНАС ТРПИМО ПОСЛЕДИЦЕ ПОВРТНОСТИ СПИРАЛЕ САМОВЛАШЋА ПРИКРИВНЕ ИЗА ДИСКРЕЦИОНОГ ПРАВА КОЈЕ СЕ ИЗДИГЛО ИЗНАД УСТАВА И ЗАКОНА.

У Београду 06.05.2015.

Члан председништва
Станиша Спасојевић