КАРТИЦА ПОГОДНОСТИ

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
КАРТИЦА ПОГОДНОСТИ – ДОПРИНОС СТАНДАРДУ ЗАПОСЛЕНИХ

Када смо, без жеље да било кога хвалимо, навели да је „министар Стефановић највећи синдикалац у МУП-у„ јер је спровео бројне активности које су знатно унапредиле радни па и социјални положај запослених, нисмо имали у виду садашњу акцију истог „синдикалца“ која се односи на „Картицу погодности“. Наиме, од маја месеца 2019. године, сваки запослени у министарству, ако жели, може да добије ову картицу којом ће остваривати бројне погодности – попусте на робе и услуге код привредних друштава, правних лица и предузетника односно, установа са којима МУП буде закључио одговарајући протокол. То практично значи да ће се увелико смањити разнозразне продаје по просторијама станица полиције, што је деловало као вашариште а не као службене просторије државне управе.
Захтеве за добијање картице подносиће запослени који су заинтересовани да их имају, у одсецима или одељењима за људске ресурсе својих организационих јединица. Обрасце захтева заинтересовани ће моћи да одштампају преко интранета путем банера „Картица погодности“ у секцији „Актуелности“. Несумњиво да је ова хвалевредна акција битан допринос бољем социјалном положају запослених и да као таква заслужује свесрдну помоћ свих синдиката у полицији. Посебна је одговорност на популаризацији ове картице, на ЗА САДА једином репрезентативном синдикату у МУП-у, Независном синдикату полиције, који је уједно и најбројнији.
Из синдикалног угла посматрања, увођење ове картице у широку употребу међу припадницима МУП-а, поред социјалног аспекта о коме је већ било речи, има још једну добру страну. Средства која су синдикати, или чак појединци у синдикатима, добијали на име давања дозволе да се нека роба продаје у службеним просторијама, нису транспарентна. Картица погодности и оваква врста продаје отвара простор да је сви синдикати у полицији могу да препоруче сваком запосленом у МУП-У, а да колега не мора да буде члан неког синдиката. Синдикати који буду популарисали ову картицу доследно се залажу за истински синдикални ПРОГРАМ, тачније – за стандард својих колега а не за своја сопстевна радна места. Истовремено, висина попуста за робе и услуга код картица погодности, биће транспарентна и неће зависити од усмених договарања синдикалних представника и продаваца, тј. давалаца услуга, већ ће бити јасно утврђена.
Заправо, овим картицама неће бити угрожени буџети синдиката који се формирају из чланарина и донација, али ће бити угрожени буђелари мешетара, којима до сада није било тешко да остварују свој лични„екстрапрофит“ преко леђа сопствених колега. Отуда је то још један разлог да се картице погодности популаришу и подрже. Синдикат полиције и полицијских старешина ће то сигурно радити што и овом приликом чини.
Београд, 15.03.2019.

Синдикат полиције и полицијских старешина
Председник Блажо Марковић