НА ОЗБИЉНА ПИТАЊА НЕПОТПУНИ ОДГОВОРИ

На редовном месечном састанку СПИПС-а и радне групе МУП-а који је одржан 12.10.2015. године, покушали смо да добијемо одговоре на питања која смо унапред упутили државном секретару г.Миличковићу. Питања смо, такође унапред, објавили и на овом месту што чинимо и са одговорима које смо добили на поменутом скупу.

Једном речи, одговори су били у „традицији“ досадашње комуникације МУП-а и синдиката, непотпуни и циљани да се та обавеза састанака већ једном заврши. Наше интересовање је било усмерено, као и претходних година, да ли Сектор за ванредне ситуације остаје или не у саставу МУП-а јер смо сматрали (а и сада сматрамо), да ти послови немају додирних тачака са полицијским пословима. Одговор нисмо добили, већ примедбу да је „неко из Владе Р.Србије“ дао сличан предлог и да ће положај овог сектора бити накнадно разматран. Да би члановима и запосленима ово питање и наш став били јасни Сектор за ванредне ситуације, сем што је појединим начелницима управе у полицији своје подређене награђивали премештајем у ватрогасце као „награду“, осталих додирних тачака нема. У новије време губљењем статуса управе, а добијањем статуса одељења, као што је реч о исхрани и смештају, добија на популарности Сектор за ванредне ситуације, али само за начелницу ове бивше управе, која је себи већ обезбедила место првог човека за противградну одбрану (следећи логику да се може руководити, када се једном почне, свим и свачим, па и противградном одбраном). Логику своје начелнице већ следе и други руководиоци поменутог (сада) одељења. Једино није јасно шта ће бити са непосредним радницима – куварима, конобарима, собарицама, магационерима и другим, који чине већину запослених у тој јединици. Можемо се само надати да ће о њиховој судбини бринути репрезентативни синдикати и они који деценијама чекају репрезентативност.

Ипак, изгледа да је најважније „удомити“ руководиоце.

 На друго, много озбиљније питање око смањења броја запослених у МУП-у, добијен је такође непотпун одговор. Наиме, правни акт о отпуштањима (ваљда засад) не постоји али се интензивно траже системска решења, односно уредба, пропишчић или нека слична форма како би се то извело што безболније. Да ће бити безболно за руководиоце, то не сумњамо, али биће веома болно за оне које ће уредба или пропишчић погодити.

Код следећег питања: пошто се у кулоарима прича да ли је неким чланом новог предлога Закона о полицији предвиђено да сваки полицијски службеник потписује посебан уговор на годину дана са послодавцем, одговор је био у форми примедбе, да ми нисмо прочитали нови предлог поменутог закона. Представици СПИПС су изразили јасан став да смо против такве опције.

Жалосно је да синдикати у полицији нису практично ни учествовали у изради поменутог предлога Закона о полицији.

На четврто и пето питање очекујемо позитиван одговор од колега који се баве том облашћу.

Синдикат полиције и полицијских старешина
Председник Блажо Марковић