НАЈЗАД КОНКРЕТАН ОДГОВОР

На адресу Београдског синдиката полиције и полицијских старешина стигао је одговор из Кабинета министра унутрашњих послова, тачније од државног секретара г.Милосава Миличковића под бр. 01-5514/14-89 са датумом 20.08.2014.године на поднесак нашег синдиката (из маја месеца о.г.) око повећања плате полицајцима у Београду за 30%. Заправо, овај синдикат је затражио категоризацију свих полицијских управа у Србији сматрајући да су најтежи радни, али и животни услови управо у главном граду. У одговору г.Миличковића дословно се наводи:

„ – Ваш предлог за повећање плате од 30% за полицајце у Београду не може се узети у разматрање. Наиме, предуслов да би дошло до овог увећања је да се измени Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова и да се изврши категоризација полицијских управа у зависности од територије за коју су надлежни, као и обима и тежине послова чиме би се уредило и питање плата. Такође, за реализацију наведеног предлога, неопходно је обезбедити неопходна средства.“

Свакако да овакав одговор није задовољавајући у целини, али ипак је и то значајан помак у комуникацији синдиката и врха полиције. Јер, до сада, за време министровања г.Јочића и г.Дачића све је остајало на речима, обећања су давана „у ветар“, у циљу личне или промоције партија претходних министара. Никада није било одговора, као што је то сада случај „црно на бело“, са прецизним и неопходним корацима које је потребно учинити да би се дошло до истинског вредновања рада, посебно у срединама где су безбедносни задаци најбројнији и најзахтевнији. Што се тиче измене Правилника, јасно је да ће он морати да сачека доношење новог Закона о Министарству унутрашњих послова. Ипак, битно је да има воље да се категоризација полицијских управа изврши. Што се тиче другог услова, који је и најболнији, БСППС је током године, давао доста предлога како да се уштеди и тиме да се дође до средстава неопходних за остваривање нашег поднеска.

Да поменемо само могућности најкрупнијих уштеда (кроз саопштења за јавност смо више пута све ове предлоге детаљно образлагали): одвајањем Сектора за ванредне ситуације и Управе за исхрану и смештај, биће олакшано проналажење средстава за повећање плата у Министарству, јер би за више хиљада био смањен број припадника МУП-а. Такође, нека истраживања су показала да би се на пословима исхране и смештаја, када би били ангажоване фирме ван МУП-а, било би уштеђено до 2/3 средстава које се сада дају за плате запослених у овој управи и за остале трошкове. Затим, бар би милијарда динара могла да буде уштеђена и пребачена у део буџета за повећање плата, када би се драстично смањило, односно онемогућило ненаменско трошење средстава за путне трошкове. Најзад, треба детаљно преиспитати значајне девизне трошкове МУП-а за полицијске аташее кроз призму њихове стварне безбедносне функције и ефикасности. Ту је наравно још „ситних“ уштеда кроз рестрикцију употребе службених возила итд., али и уштеда које би сваки начелних управе у Министарству али и начелник полицијске управе морао направи у свом делокругу рада а да служба због тога не трпи. Напротив, сигурни смо да би служба била ефикаснија ако би се решила нерадника, непотребног кружења папира, бројног рођачког, земљачког и другог „буразерског“ запошљавања.

Дакле, синдикални посленици БСППС условно су задовољни што је једно од кључних питања покренуто са мртве тачке. Са своје стране ми ћемо бити стално ангажовани како би „изгурали“ ову нашу иницијативу. Колико сад видимо, имаћемо у томе и подршку актуелног руководства, што је заиста неопходно да би дијалог на коме сви инсистирамо, био истински делотворан.

Београдски синдикат полиције и полицијских старешина
председник Блажо Марковић

ПОЛИЦАЈЦИМА У БЕОГРАДУ 30% ВЕЋЕ ПЛАТЕ
ПОЛИЦАЈЦИМА У БЕОГРАДУ 30% ВЕЋЕ ПЛАТЕ