НЕМА СТАРЕШИНСТВА НА ПЛАТНОЈ ЛИСТИ

Бити старешина у МУП-у на било ком нивоу, је пре свега част али и обавеза, а оно од чега се живи, тј. плата, минимално се разликује од плате непосредних извршилаца. Такође, ни списак тзв.“привлегија“ није посебно дугачак и своди се углавном на коришћење службеног возила за службене потребе, а и то се у ово време опште штедње, веома рестриктивно користи. Због тога је зачуђујуће да у врху МУП-а нема ни идеје а ни помена о увођењу некаквог „старешинског додатка“ који би варирао у зависности на ком нивоу старешина обавља своје старешинство. Јер, да подсетимо, одговорност подразумева ефикасност рада јединице али и одговорност старешине за понашање и законито поступање сваког подређеног у тој јединици. Дакле, сносити одговорност и за свој рад али и за рад подређених није нимало једноставно, поготову када се то чини у министарству чији је задатак заштита живота и имовине грађана, закона и Устава Р.Србије.

Због свега тога, у наредном периоду Београдски синдикат полиције и полицијских старешина покреће акцију да се свим старешинама додели „старешински додатак“ (који би се нормативно вероватно другачије звао) у основној вредности од 10.000 динара на најнижем руководном нивоу. Како би степен старешинства растао, тако би и поменути додатак био већи. С друге стране, укинуо би се садашњи додатак старешинама за ноћни рад, који они добијају због обавезе да пар пута месечно током ноћи контролишу рад припадника јединица којима командују јер они ту обавезу ионако имају у свом делокругу одговорности.

Такође треба знати да су садашњи распони у платама између непосредних извршилаца и њихових стрешина у МУП-у (под условом да имају исти степен стручне спреме) веома мали и дестимулативни за припаднике Министарства, тако да се неретко способни оперативци радије одричу могућности напредовања, како не би себи натоварили додатну старешинску одговорност, за повећање плате од  неколико хиљада динара. То, с друге стране отвара простор неспособним каријеристима којима је једина тежња успињање на кадровској лествици. Такође, нелогичност да старешине немају своје старешинство изражено у плати, одражава се и на судске одлуке када суд цени да руководилац који нема јасан материјални подстицај за своје руковођење, нема ни нарочиту одговорност као старешина – што је најчешћи разлог појављивања старешина пред судом. У таквим поступцима, одговорност старешина се најчешће одбацује, што не би био случај када би се те колеге јасно материјално стимулисале по основу руковођења а самим тим и учиниле много одговорнијим за рад јединица којима су на челу. Све су то разлози којима се руководи БСППС у овој започетој акцији, свестан да садашњи положај старешина у МУП-у је неодржив по многим питањима, а питање „старешинског додатка“ је само једно од њих.
Београдски синдикат полиције и полицијских старешина
председник Блажо Марковић