НЕМА ЗАКОНСКОГ ОСНОВА ДА ПРИВРЕДНИ СУД КАЖЊАВА ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

НЕМА ЗАКОНСКОГ ОСНОВА ДА ПРИВРЕДНИ СУД КАЖЊАВА ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА

 

Начелник полицијске управе Драшко Даријевић новчано је кажњен решењем судије Привредног суда у Чачку због одбијања асистенције јавним извршитељима!

Привредни суд доноси пресуду полицијском службенику? Како је то могуће?

У складу са Законом о уређењу судова Привредни суд је суд посебне надлежности, а чланом 25. оне су и одређене. То су спорови између правних лица, који настају као резултат њихових међусобних односа, укључујући и спорове поводом извршења и обезбеђења из надлежности привредних судова, а физичка лица се помињу само ако су лица у спору.

Законом о извршењу и обезбеђењу је, чланом 143. став 1., одређено да „Јавни извршитељ дужан је да најмање пет дана пре извршења радње писмено захтева полицијску помоћ надлежне организационе јединице полиције, ако је у току извршења већ пружен отпор или се основано очекује“, што очигледно није био случај у питању извршења због којег је Драшко Даријевић новчано кажњен. Наведена норма не подразумева да полиција, пружајући помоћ јавном извршитељу, у ствари, спроводи извршење за потребе истог јавног извршитеља.

Начелник полицијске управе Чачак Драшко Даријевић је обављао своју дужност у складу са Законом о полицији који је у члану 54. став 4. одредио: „Начелник полицијске управе, односно начелник полицијске станице одлучује о ангажовању Полиције“. Имајући у виду досадашње искуство и чињенице да није било оперативних сазнања да у актуелним извршењима у предметном правном лицу може да буде насиља, као ни ремећења јавног реда и мира, чије очување је и основни задатак полиције, изостао је основ да Начелник, у складу са законом, мора да одреди асистенцију полиције за предметно извршење.

Наведено значи да је одлука коју је Драшко Даријевић донео, да не ангажује полицију као испомоћ јавном извршитељу, заснована на закону.

Ако неко, а то је у овом случају јавни извршитељ, сматра да Начелник полицијске управе није извршио поверени му задатак, требао је то да пријави Министарству унутрашњих послова, у коме већ постоје организационе јединице за утврђивање дисциплинске одговорности полицијских службеника. Евентуално је, јавни извршитељ, могао да Драшка Даријевића пријави Јавном тужиоцу у Чачку, ако сматра да је учињено дело за које тек треба да се утврди да ли је прекршај или кривично дело.

У решењу Привредног суда којим је одређена казна Драшку Даријевићу нема позива ни на какав законски основ, зато што тај основ не постоји. Драшко Даријевић није лице у спору са било којим правним лицем, као ни одговорно лице у правном лицу, па није могао ни бити предмет решења Привредног суда. Начелник полицијске управе је одговорно лице у органу управе, па се предметно решење односи и на Министарство унутрашњих послова.

Питамо: ко ће на основу оваквог решења да Драшку Даријевићу одузме од плате наведену суму и да постане саучесник у делу? Одговарамо: вероватно исти похлепни јавни извршитељ коме Драшко Даријевић није асистирао у пљачки.

Решењем којим је Привредни суд одредио новчану казну Начелнику полицијске управе, нарушено је неколико закона, чиме је поремећен правни оквир Републике Србије и у судску праксу уведен апсурд који наноси срамоту правосуђу. Зато Драшко Даријевић може са поносом да прође својим градом, да прими дивљење и похвале својих суграђана и свих полицајаца. Синдикат полиције и полицијских старешина препоручује свим полицијским службеницима да се угледају на храброст и професионализам Драшка Даријевића.

А анархији коју уводе јавни извршитељи треба стати на пут и спасити становништво Србије од неуставне владавине групе лица који злоупотребом службених овлашћења пљачкају народ и ремете политичку равнотежу у држави.

Београд, 28.03.2019.

Синдикат полиције и полицијских старешина
Председник Блажо Марковић