НЕОПХОДНА ОБЈАШЊЕЊА О ПОВЕЋАЊУ ПЛАТА

Информација да ће се плате у полицији повећати за 10% објављена на ТВ-у, обрадовала је све запослене у МУП-у и на трагу је датих обећања о знатном побољшању материјалног статуса запослених. Међутим, после иницијалне вести изостала су битна разјашњења ове, свакако изузетно позитивног помака плата. Првенствено није јасно да ли се ради о линеарном повећању плата за 10% које би обухватило сваког у министарству, или се повећава укупни буџет за плате па се унутар тога врши расподела – некоме више некоме мање.

Јасно је да сада постоје многе наслеђене нелогичности у примањима запослених тако да непосредни извршилац, припадник посебних јединица, има исту или, чак, већу плату него начелник „обичне“ управе. Није упитно да је овај први колега на ризичнијим пословима од наведеног високог руководиоца, али он нема командну одговорност коју носи руководни положај, нема обавезу да унапређује свој сегмент рада и сл. Уколико се овакве нелогичности исправе, повећане плате за руководиоце биће још једна обавеза за те колеге да своје послове обављају крајње одговорно, сада и у складу са повећаним платама. То не изузима ни припаднике посебних јединица чије би ангажовање на масовним јавним скуповима и значајнијим ванредним догађајима морало да буде знатно веће него до сада, чиме би се растеретиле њихове колеге – полицајци опште надлежности, посебно они из великих градова.

Управо у правцу елиминисања садашњих нелогичности око система плата, тежи се сврставањем послова и задатака путем будућих платних разреда. То је свакако мукотрпан и осетљив посао и он се мора врло пажљиво урадити, а пропусте (којих ће вероватно бити) треба отклањати у ходу. Као што ће платни разреди елиминисати неправде садашње расподеле плата, тако ће и пензионери МУП-а, који иду у превремену пензију (најчешће не својом вољом), бити поштеђени казнених поена и добијаће пун износ пензија које су остварили.

Најзад, све се своди на детаљно и правовремено информисање како би се избегло незадовољство када се добију нове (увећане) плате. Ако предлагач новог система плата није све детаље још договорио са послодавцем, нека и о томе првенствено обавести синдикате у полицији а пре свега нека их обавести о већ договореним решењима. Јер, тематика плата њихова висина, распоређивање, сврставање у одређене платне разреде, животно је важна за сваког припадника МУП-а и зато ту врх полиције мора да има слуха. Повећање плата је добра вест али тај процес треба да буде до краја јаван и (нарочито) јасан свакоме кога се тиче. Тада ће у потпуности бити постигнут прави циљ повећања плата: задовољан припадник МУП-а спреман да до краја испуњава све поверене задатке.

Београд, 30.08.2018.
Синдикат полиције и полицијских старешина
Председник Блажо Марковић