НЕОПХОДНЕ ПРОМЕНЕ У ОБЕЗБЕЂЕЊУ ПРЕМИЈЕРА

Руководство и чланови Синдиката полиције и полицијских старешина су изузетно забринути због веома озбиљног безбедносног инцидента – пронађеног оружја у близи породичне куће премијера г.Александра Вучића. Овакав инцидент је, по мишљењу нас професионалних полицајаца, веома озбиљан разлог за предузимање хитних мера како се овакве ситуације не би поновиле или ескалирале у још озбиљније безбедносне проблеме.

Убиство премијера Ђинђића пре готово 14 година, сурова је и стална опомена да се питањима безбедности штићених личности, не сме прилазити олако и непрофесионално. Ту нема места ни аматеризму, ни личним симпатијама, ни неозбиљности, али ни професионалној суревњивости. Ако је убијеног премијера Ђинђића обезбеђивало страначко обезбеђење, напрасно преименовано у професионалце, а садашњег премијера непосредно обезбеђују припадници ВБА а обавештајно, такође припадници Војске Србије (ВОА), остаје отворено питање због чега у те активности нису укључени и професионалци из Јединице за обезбеђење објеката и личности. Тим пре што је поменута јединица добила прошле године виши статус унутар МУП-а (статус посебне јединице), између осталог и због изузетног професионализма и обучености својих припадника. Уосталом, на значки МУП-а, не стоји без разлога година 1804. јер је тада и зачета јавна безбедност на подручју садашње Србије.

Неспорно је да консеквенце за пропуст који је више него очигледан, морају да поднесу одговорни, али много је значајније сагледати укупну безбедносну заштиту премијера (али и других штићених личности). Сходно томе намеће се неопходност за хитним променама у организацији ових послова, које се морају обавити стручно, без вишка страсти и, наравно, далеко од очију јавности (изузев саопштавања општих смерница промена). Јер, уколико се дозволи, из ових или оних разлога, даља угроженост безбедности председника Владе Р.Србије, шта онда рећи о безбедности осталих грађана па и безбедности целе државе Србије. Отуда је неопходно да се, поред расветљавања до краја афере са нађеним оружјем, изврше озбиљни резови и да се реорганизује заштита људи који симболизују ову државу. И то што пре!

Београд, 31.10.2016.
Синдикат полиције и полицијских старешина
Председник Блажо Марковић