НОВА ЗАКОНСКА ИНИЦИЈАТИВА СПИПС-А

Овај синдикат наставља своје ангажовање покретањем нове законске иницијативе и њено упућивање на адресу Владе Р.Србије. После правно образложене иницијативе око легализације проституције (која је изазвала велику пажњу јавности а ушла је и у званичну процедуру), следи исти поступак за увођење снимака камера путничких возила са друмова Србије као валидног доказа пред судовима у нашој Републици. Не ради се о инцијативи да сва путничка возила имају законску обавезу да инсталирају камере (мада би то било најпожељније), већ да, када се сабраћајни удеси сниме овим камерама, ови снимци буду признати као законски докази пред српским судовима.

Пракса је показала да је много возача осуђено на различите законске санкције јер нису могли да докажу нпр.: да су возили у границама дозвољене брзине кретања, да је друго возило намерно изазвало судар, да је пешак истрчао на аутопут или на коловоз ван пешачког прелаза и сл. Држава а и оштећени појединци издвајају велика средства за саобраћајне вештаке као и на дуга суђења а резултати често буду без правичног исхода. Тако, у Београду је у последње време примећена повећана „пракса“ да возачи у старијим возилима, у улицама са приоритетом проласка, сачекују возила које долазе из улица које немају приоритет пролаза и инсценирају саобраћајку, како би дошли до високих новчаних одштета и за своје оштећено возило али и за себе због наводне трауме и сл. Снимак поменутих камера као валидни доказ таквих саобраћајки које би суд верификовао, био би доказ „из прве руке“, драстично би смањио могућност корупције у предистражном поступку, знатно би се скратило време суђења а, последично, највероватније би нестале монтиране саобраћајке.

Напомињемо да у појединим државама постоји обавеза да се путничка возила опреме и камерама које би забележиле саобраћајке. Поред безбедносног разлога, сама технологија ове врсте снимања је много јефтинија него некада, тако да није неко значајно финансијско оптерећење у односу на цену возила. Иницијатива СПИПС-а у овој фази не подразумева ову обавезу код нас, јер смо свесни да смо још увек доста сиромашно друштво. Међутим, сигурно је да ће у предстојећем периоду правни тим СПИПС-а до детаља да разради иницијативу која је у грубим цртама пред вама. Затим следи њено правно уобличавање и слање правно дефинисане иницијативе на одговарајуће адресе власти, а првенствено на адресу Владе Р.Србије. Јер, правна сигурност је за грађане Србије изузетно важна, и ми као представници полиције смо први у одбрани тих права као и у жељи да та права конкретизујемо и ојачамо. Судско прихватање снимака са камера путничких возила сигурно је корак у том правцу Што се тиче овог синдиката, оваквих корака мора да буде и биће их још више.

Београд, 23.01.2019.
Синдикат полиције и полицијских старешина
Председник Блажо Марковић