О КЛУБУ ПРИЈАТЕЉА НАШЕГ СИНДИКАТА

Иако многи у МУП-у, али и ван њега доста знају о Клубу пријатеља Синдиката полиције и полицијских старешина, потребно је повремено подсетити да је овај облик привлачења грађана као подршке синдикалним циљевима, посебно какрактеристичан за овај синдикат.

Два су основна циља поменутог Клуба: први је упознавање грађанства са проблемима са којима се сусрећу припадници полиције и допринос тих истих грађана решавању проблема из њихове визуре крајњих „корисника“ услуга полиције и други, материјално опстајање и функционисање овог синдиката који не користи чланарину за свој рад већ она остаје да се употреби упораво тамо где је и издвојена.

СПИПС сматра да је свака примедба и предлог који долазе од грађана, били они чланови Клуба пријатења или не, драгоцена а да посебну тежину имају управо они који су се учланили у поменути Клуб. Значај чланова је већи јер се не остаје само на пуком изношењу предлога већ се и скромним материјалним прилозима доприноси реализацији предложеног. Да су бројни грађани препознали СПИПС као синдикат који се бори за заједничко превазилажење проблема и са грађанима али и са послодавцем, доказ су бројни власници значака нашег синдиката. А да ми сваку подршку итекако ценимо и поштујемо, потврда су бројне додељене плакете и захвалнице гарађанима које је СПИПС доделио.

Уз свесрдну помоћ грађана, уз нове чланове Клуба пријатеља СПИПС-а, наставићемо са досадашњим напорима да полиција буде што професионалнија у свом раду а њени припадници што задовољнији својим радним и социјалним положајем.

Београд, 14.06.2018.
Синдикат полиције и полицијских старешина
Председник Блажо Марковић