Отворена канцеларија Синдикалног клуба – Синдиката полиције и полицијских старешина у Пријепољу

Отворена канцеларија Синдикалног клуба – Синдиката полиције и полицијских старешина у Пријепољу!
Канцеларија ће служити за информисање о Синдикату, пријем нових чланова, едукацију грађана и координацију са припадницима МУП-а како би се повећала безбедност свих грађана Пријепоља.
Координатор за Пријепоље је наш члан Владан Дучић – 064 986 8680