„ОЗДРАВИТИ“ БОЛОВАЊА

Како сузбити лажна боловања и како да колеге које су стварно болесни не буду оштећени по више основа због невоље која их је снашла – давнашње је питање на које покушава да одговори и Синдикат полиције и полицијских старешина. Садашња пракса да се болесним колегама одбија знатан део плате када су болесни и када им је, у савременом систему здравства у Србији, потребно итекако доста новца да би дошли до оздрављења, сигурно није најбоље (наслеђено) решење.

Пракса је показала да многе запослене, који су на „лажним“ боловањима, не погађа нарочито смањење плате, јер те колеге ту разлику у смањењу плате надокнаде за једну ноћ незваничног обезбеђивања приватних кафића или локала. Зато су они који морају да плаћају анализе, хитне лекарске прегледе и сл., итекако „ударени“ по џепу а притом им се време проведено на боловању обрачунава једнократно у радни стаж. Тако се дешава да се пензионери додатно позивају да дораде радни стаж, јер су део бенефицираног радног стажа изгубили за време боловања. Новом најавом министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зорана Ђорђевића да ће бити укинути „казнени поени“,за оне раднике који имају бенефицирани радни стаж, нико не зна да појасни да ли се ти „казнени поени“, односе и на боловање? Дешава се, не тако ретко и да болесне колеге долазе на посао чак и када имају неку заразну болест (грип и сл.) што, наравно, има своје последице на укупан процес рада. Такође, и Сектор унутрашње контроле расипа своје ионако скромне кадровске ресурсе проверавајући да ли су колеге стварно болесне или не, уместо да се усредсреде на разоткривање знатно сложенијих законских прекршаја и кривичних дела.
Решење које нуди СПИПС је крајње једоставно: све треба вратити на праксу од пре више од две деценије, када се током боловања, плата и бенефициран стаж нису умањивали. Да ли би било више болесника или не, показала би пракса, али оно што је сигурно јесте да болесне колеге не би биле оштећене ни по основи умањене плате ни по основи умањења бенефицираног радног стажа. А ангажовање СУК-а на оваквим случајевима би било потребно изузетно ретко. Заправо, првенствена намера овог синдиката је показати хуманост према болесним колегама а не кажњавати их због оних полицијских службеника који злоупотребљавају институт боловања. Злоупотреба ће увек бити и она мора строго да се санкционише, али мора да постоји и помоћ колегама које су заисте у здравственој невољи. То је и идеја водиља овог саопштења нашег синдиката.

Београд, 28.08.2018.
Синдикат полиције и полицијских старешина
Председник Блажо Марковић