ПАРЕ СВОЈЕ – ПОСАО ДРЖАВНИ?

На подручју града Београда систематизацијом је предвиђен рад 20 испитивача-саобраћајних полицајаца који учествују у спровођењу полагању возачких испита. По Закону о раду и свакој здравој логици све трошкове њихове обуке,стручног усавршавања и полагања као и годишње обнове лиценце за испитивање морао би да сноси МУП-Р.Србије .На састанку на којима су били присутни руководиоци УСП.пренет је став од линиске Управе МУП-а,да колеге о свом трошку изваде (лиценце),за инструктра вожње за које су морали да издвоје по 11000дин,(5000 дин,уплате Агенцији за изграду инструкторске дозволе,4000 дин,лекарско уверење  морали су да плаћају у Дормиторској и ако ваде за потребе службе као и 2000дин,да се не води истрага и да нису осуђивањи и за то чак нису били ослобођењи).Новчана средства би требала бити рефундирана,од овог обећања ниједан од 20-так,испитивача није добио уложена средства и ако је од обећања прошло скоро две године дана. Поред тога, ове колеге морају од својих (скромних) плата да издвоје још 20.000 динара за полагање и издавање лиценце испитивача које захтева Закон о безбедности саобраћаја и Правилник о спровођењу возачких испита.Међутим,линиска Управа МУП-а,конпезовала је са Агенцијом безбедности саобраћаја издавање неког простора зарад неког опроста уплата за само 10 колега,(по критеријуму само знаним руководиоцима).

Очигледно да се ту неко „дебело забунио“. Зашто би колеге финансирале сопствени рад на државном послу? Најзад, због чега старешине ове линије рада Министарства имају толико омаловажавајући однос према колегама – саобраћајцима. Да подсетимо: те колеге да би стекле потребне лиценце, морају да положе седам испита, уз ризик да ако макар један испит не положе, све предмете полажу поново уз поновљено плаћање превисоких дажбина. Има ту још пуно апсурда-од тога да се плаћају уверења неусуђиваности и да нису под истрагом као лекарска уверења као да је реч о приватном захтевима,где рецимо сама изграда возачке дозволе у МУП-у се плаћа око 2000дин,а Агенција за безбедност саобраћаја за изграду дозволе(лиценце),за инструктора и испитивача плаћају по 5000дин,по комаду и ако је возачка и саобраћајна дозвола које изграђује МУП,доста квалитетнија и јефтинија (са холограмом),од оне које издаје Агенција за безбедност саобраћаја које се изграђују код приватне фирме.

Некоме може да се учини недовољнио значајан пример 10-так наших колега који се стављају пред свршен чин како би могли да раде посао који годинама већ раде, али БСППС сматра да ниједна неправда и некоректност не сме да остане неоткривена и неиспитана, и да се мора на њих стално указивати како би се такве појаве отклониле. Јер, ако се отклањају, тобоже „ситне“ неправде, тиме ће се дати пример за маркирање крупних пропуста и манипулација и отвориће се простор и за њихово уклањање.

Свима је јасно да се саобраћајним полицајцима мора изаћи у сусрет, тако да нема места одуговлачењу, тактизирању и чекању да евентуално ауто-школе покрију трошкове МУП-а. Обавезе Министарства нису само према држави и грађанима, већ и према сопственим припадницима. Уосталом, тај однос је и огледало једне државне институције као што је МУП и оно мора да буде кристално чисто.

Београдски синдикат полиције и полицијских старешина
председник Блажо Маковић