Писмо председнику Републике Александру Вучићу

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Писмо председнику Републике Александру Вучићу

 

Поштовани,
Синдикат полиције и полицијских старешина је принуђен да Вам се обрати молбом да нам помогнете како би иницијатива нашег синдиката око легализације проституције у Републици Србији кренула са “мртве тачке”. Јер, очигледно је да Србија не само што не прати давно усвојена законска решења из ове области у демократски развијеним земљама, већ су и законска решења од пре готово једног века била либералнија него што су то данас. О погодностима ове легализације смо више пута писали у нашим саопштењима за јавност (што је привукло и значајну медијску пажњу јер ова иницијатива долази из редова полиције). Предности су не само кроз будући остваривани порез, већ и кроз подсецања крила илегалној проституцији која пуни џепове, не “сексуалних радница”, већ припадника криминалних структура. Такође, то би највероватније утицало и на смањење трговине “белим робљем”, сузбијањем или бар значајно већом контролом ширења полних болести, а многе суграђанке би и поред понижавајућег посла кога су се латиле, живеле свој живот на пристојнијем нивоу колико се то може. Сигурно би се легализација проституције одразила и на значајно повећање туризма у Србији. Поред тога и полицијски службеници би могли да се у много већој мери фокусирају на трговце “белим робљем”, али и сузбијању многих других кривичних дела.

Када смо се први пут латили ове иницијативе, и тада и сада нам је у фокусу жеља да се и пружаоци и корисници сексуалних услуга здравствено што више заштите. Консултовали смо и искуство колега из Словеније који су на указали да је на званичном сајту Владе Словеније наведено како је легализована проституција у овој земљи, који су међукораци били учињени, шта се још све мора одрадити. Решења које су уврштена у овај закон су, по свему судећи, јако добра и употребљива и за друге средине. Италијанске колеге признају да би врло брзо прекопирали словеначки модел али их у томе спречава католичка црква која се оштро противи оваквој либерализацији. Италијани истичу да би од прихода од проституције на трогодишњем нивоу, био враћен комплетан ино дуг ове земље.

Да ова наша иницијатива, коју смо упутили на правно образложен начин
Влади Р.Србије, није остала без одјека, потврда је и допис Министарства здравља – Сектора за јавно здравље и програмску здравствену заштиту, којом се прецизирају елементи потребни да би се проституција класификовала као врста делатности ( Допис бр. 011-00-241/2018-02 од 12. децембра 2018. године послат СПИПС-у и насловљен на њеног председника). Јасно је да наша иницијатива подразумева даљи ангажман и овог синдиката, тачније његовог правног тима, али и институција као што је поменуто  инистарство. За сада ово министарство у поменутом допису образлаже да ће се упустити у детаљније разматрање делатности пружалаца сексуалних услуга када се испуне услови потребни за упис у Закон о класификацији делатности. Обзиром да су овакав допис послали и Влади Р.Србије, предстоји и обавеза овог министарства да се ангажује око испуњавања постављених услова. Међутим, од тада је прошло више од годину дана и наша иницијатива “чами “ у фиоци неког службеника поменутог министарства, а нама се чини да, због свега напред изнетог, овој законској активности треба дати предност, јер времена за отезање и чекање немамо. Због овог застоја, поред великих очекивања која имамо од Ваше
интервенције код надлежног министарства, Министарству здравља ћемо у другој половини фебруара упутити студију правних стручњака овог синдиката која се односи на правна решења појединих држава где је проституција легализована. Тиме желимо да помогнемо у ажурирању процеса легализације проституције. Ипак, највеће наде полажемо у Ваше залагање око ове битне компоненте безбедности у Републици, чије рефлексије би се позитивно одразиле и на здравље грађана и на буџет и на туризам, али и на суштинско сузбијање трговине “белим робљем” у Србији.

Београд, 30.01.2020.

Синдикат полиције и полицијских старешина
Председник Блажо Марковић