Питања руководству МУП која се односе на полицијске аташее

Република Србија

Министарство унутрашњих послова

Кабинет министра

Министар г. Небојша Стефановић

Поштовани г.министре

Београдски синдикат полиције и полицијских старешина више пута се оглашавао на свом сајту а и упућивао је дописе руководству Министарства, питања везана за постављање, рад и трошкове који се праве због анагжовања тзв. полицијских аташеа у иностранству. До сада нисмо добили никакав одговор и објашњење, а још мање сувисли разлог због чега су уопште ови људи, многи без стварног полицијског искуства, постављени да раде посао од кога, по нашим сазнањима нема никаквог ефекта у безбедносном смислу. Сада смо сва питања, после исцрпних истраживања, систематизовали и молимо Вас и Ваше сараднике да нам квалификовано и у разумном року на њих одговоре. Питање постојања полицијских аташеа  је (између осталог) и питање рационализације трошкова државне управе на чему цела Влада Р.Србије на челу са њеним председником инсистира од првог дана рада.

Питања руководству МУП која се односе на полицијске аташее:

1.      Колико је полицијских аташеа и њихових помоћника МУП Р    Србије до сада упутио у иностранство ?

2.      Који је њихов конкретан посао тамо ?

3.      Да ли је тај посао оперативног или другог карактера и којег ?

4.      Колико извештаја су до сада послали ?

5.      Ко оцењује, контролише, и на који начин њихов рад у иностранству ?

6.      На који начин су тамо упућени и по ком критеријуму ?

7.      Да ли је био расписан интерни конкурс за полицијске аташее ?

8.      Да ли су сви испуњавали критеријуме по основу школске спреме ?

9.      Да ли су сви имали искуства на сличним пословима у својој професионалној  каријери ?

10.    Да ли сви говоре страни језик земље-домаћина и на ком нивоу ?

11.    Колико је трајала припремна обука пред одлазак у иностранство?

12.    У којим све Владиним институцијама и јединицама МУП-а су били на припремама и колико су временски трајале ?

13.   Да ли су они постављена лицаод стране Владе Србије?

14.   Да ли су били дужни да пријаве имовинску карту Агенцији за  борбу против корупције ?

15.    Да ли су сви поднели такву пријаву и да ли су је и када последњи пут обнављали?

16.   Да ли је тачно да су се непосредно пре одласка комплетно обукли у једној приватној модној кући, без претходно расписаног тендера ?

17.   Да ли је МУП платио тај рачун и колики је био покјединачни износ за сваког понаособ?

18.   Да ли је ово облачење било предвиђено неким правилником?

19.   Да ли су пре одласка добили најсавременије службене мобилне телефоне и другу компјутерску опрему и преко које фирме је то фактурисано ?

20.   Да ли су им и на који начин, дата новчана средства за куповину нових возила које би користили док бораве у тој земљи и на тој функцији?

21.   Које моделе и типове возила су тамо купили ?

22.   Ко је и на који начин ту куповину контролисао ?

23.   Ко је и која службена возила  МУП одвезао одавде тамо ?

24.   Да ли имају ограничење у потрошњи горива или пређеној километражи за та возила ?

25.   Да ли су неки од њих, пред сам одлазак запошљавали брачне другове у МУП-у или МСП-у, на који начин, у којим организационим јединицама и на којим радним местима ?

26.   Да ли им МУП плаћа (у целини ли делимично)  коришћење комплетно намештеног стана док бораве тамо ?

27.   Да ли су сви ти станови лимитирани квадратуром, локацијом, висином станарине и колико она укупно износи?

28.   Да ли МУП сноси комплетне трошкове школовања деце полицијских аташеа у иностранству и колико они износе за сваког од њих ?

29.   Да ли имају право на трошкове репрезентације и да ли су лимитирани ?

30.   Ко контролише њихове трошкове у иностранствуи на који начин?

31.   Да ли подносе свој месечни или годишњи финансијски извештај о потрошњи буџетских средстава и коме и на који начин ?

32.   Да ли је тачно да се поједини амбасадори Србије и возачи бивших министара иностраних послова воде као полицијски аташеи или као њихови помоћници ?

33.   Да ли је тачно да у неким земљама имамо по два представника или помоћника и по ком основу и врстама посла?

34.  Да ли користе исто службено возило или не ?

35.   Да ли полицијски аташеи имају поред дипломатског статуса и статус ОСЛ?

36.   Да ли им  се обрачунава увећан радни стаж од четири месеца на ефективну годину дана рада и док бораве у иностранству ?

37.   Да ли поред девизне плате примају и динарску плату у Србији ?

38.   Колико су до сада сви полицијски аташеи МУП потрошили  буџетских средстава укупно до 01.06.2014. године ?

Поштовани г. министре,

знамо да садашње руководство МУП-а није адреса којој треба упућивати критике због постојања оваквог скупог и, фактички, некорисно са безбедносног аспекта, експеримента који користи само колгеама који су упућени у иностранство, и то у материјалном погледу а никако у сврху сакупљања безбедносних информација или зближавања са безбедносним заједницама земања домаћина. Ипак, морали смо да Вама упутимо ових 38 питања, јер је постојање ових „радних“ места (с правом су под наводницима), разлог дубоке озлојеђености полицајаца који на подручју државе Србије свакодневно мукотрпно зарађују свој (оскудан) хлеб.

Београдски синдикат полиције и полицијских старешина
председник Блажо Марковић