Питања бројна – одговори појединачни

Редовни састанак, други по реду, радне групе за сарадњу са синдикатима на челу са државним секретаром г.Милосавом Миличковићем и представницима Београдског синдиката полиције и полицијских старешина, одржан је 10.07.2014. године у сенци одлуке да се драстично смањи социјална помоћ од 10.000 динара која је исплаћивана свим запосленима. Заправо, на наплату је дошла политичка игра претходног руководства МУП-а које је манипулисало највећим делом синдикалних руководилаца (у замену за личне услуге истима). Стање се продужавало у недоглед, иако је било услова да помоћ буде део плате, чак је то био циљ и једног штрајка полицајаца коме је на челу био потписник ових редова. Штрајк није успео и поред жеље премијера Цветковића да 10.000 динара добију само полицијски службеници, док би државни службеници-намештеници добили ово што је сада дато, али су синдикалне вође, тајно се договарајући са тадашњим врхом МУП-а, инсистирали да сви запослени добијају исто и тиме су директно обезбеђивали гласаче партији бившег министра унутрашњих послова. Очигледно је да је буџет у дубокој економској кризи и да је држава у веома тешком положају. Бројни предлози овог синдиката о могућим (крупним) уштедама који су предочавани врху МУП-а, нису наилазили на одобравање, можда и зато јер су ти предлози садржавали суштинску реорганизацију Министарства, нетолеранцију према недодговорном односу према средствима МУП-а и др. Једном речи, било је важније политичко позиционирање и промоција странке у јавности (зло)употребљавајући полицију као, тобожњи, разлог појављивања међу потенцијалним бирачима, него да се реално сагледа стање буџета МУП-а и да се ради на налажењу излаза из тешке ситуације која је сада дошла на наплату. На састанку је било речи и о потреби да се изврши детаљна ревизија рада свих старешина (такав је био захтев БСППС), што није наишло на одобравање чланова радне групе. Примедба је била да би се тако паушалним приступом нарушио ауторитет старешинства и професионализма и да контролом рада треба да се бави Сектор унутрашње контроле када за то постоје аргументи. Следеће питање, у сету питања које је овај синдикат доставио Кабинету министра и поменутој радној групи више дана пре одржавања овог састанка, односило се на „брзопотезно“ преименовање државних у полицијске службенике, за неке појединце и у року од три недеље обуке. Очигледно се ради о непотпуним и непрецизним законским решењима, која су се безобзирно искоришћавала у претходном периоду, због чега не постоји ни могућност да се неко позове на одговорност. Нови Закон о министарству унутрашњих послова који је у припреми, исправиће ову апсурдну ситуацију која вуче своје корене из 90-тих година прошлог века. На самом састанку, на инсистирање државног секретара г. Миличковића, превазиђена је ситуација на којој је инсистирао БСППС, да део инструктора УСП за град Београд за своје лиценце плаћају трошкове својим новцем, иако обављају редован државни посао. Чињеница да нема толико тих систематизованим тих радних места, не умањује потребу за радом ових колега – инструктора у Београду а и плата се добија према одрађеном одређеном послу а не према папирнатим ограничењима. Као и на претходну иницијативу, тако је и питање овог синдиката било око обуке за управљање хеликоптером и добијено је обећање да ће се оно детаљније испитати. Нешто дужа дискусија присутних је била око навода да се у полицију запошљавало и путем давања мита. Доказ је и бројност (непотребних) службеника по канцеларијама који “седе један другом на глави“. Закључено је да се морају пооштрити критеријуми полагања државног испита који чека овај новопримљени кадар, да се оформи комисија која би испитала стање кадрова у МУП-у и, уколико се дође до доказа, да се одговорни процесуирају због коруптивних радњи. Што се тиче одговорности у случају остављања џипа председника Републике без надзора у аутосервису, Управа за обезбеђење и Сектор унутрашње контроле су звршили своју истрагу и материјал су проследили надлежним инстанцама. Више пута покретано питање од стране нашег синдиката, да полицајци који раде у Београду добију 30% већу плату од колега у унутрашњости (колеге из Новог Сада и Ниша +20%), изгледа да ће бити прихваћено. Радна група која ради радну верзију Закона о министарству унутрашњих послова, озбиљно разматра наш предлог и за сада решења највероватније иду у жељеном правцу. Предлог нашег синдиката наишао је, по свему судећи, на прихватање: поменута радна група је извршила анализу и дошла до просте рачунице да би спремање просторија Министарства било за 2/3 јефтиније ако би га вршила приватна фирма, а не стално запослени у МУП-у. Заправо, то је део наше иницијативе да Управа за исхрану и смештај, као и Сектор за ванредне ситуације не буду део МУП-а, него део Владе РС. Присутни су се сложили и са нашим аргументованим предлогом да је неопходно смањивање броја јединица чије се надлежности преклапају. Командант Жандармерије г.Миленко Божовић се у начелу сложио са нашим ставом, уз ограду да је потребно, после доношења новог Закона о министарству унутрашњих послова, донети и подзаконски акт којим би се ово питање детаљно регулисало. Такав правилник о специјалним јединицама би био и значајан део реформе полиције. Београд, 14.07.2014. Београдски синдикат полиције и полицијских старешина Председник Блажо Марковић