ПОЧЕЛА ПРИМЕНА КАРТИЦА ПОГОДНОСТИ

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

ПОЧЕЛА ПРИМЕНА КАРТИЦА ПОГОДНОСТИ

 

Као што је и најављено, од овог месеца, сваки запослени у МУП Р.Србије, ако жели, може да добије Картицу погодности којом ће остваривати бројне погодности – попусте на робе и услуге код привредних друштава, правних лица и предузетника односно, установа са којима је МУП закључио одговарајући протокол. Тренутно је коришћење ове картице отпочело у Београду а убрзо ће бити могуће и у целој Републици. То практично значи да ће се увелико смањити разнозразне продаје (често бофл робе), по службеним просторијама МУП Р.Србије, које делују, поготову за запослене, више као вашариште а не као службене просторије полиције. Овом акцијом, наравно, дошао је крај учлањивањима колега у поједине синдикате у МУП-у искључиво како би остваривали ове погодности. Заправо овакве манипулације престају да буду основ за повећање масовности чланства појединих синдиката који такође, не тако ретко, обећавају будућим члановима и боља радна места.

Ова последња погодност је само једно од побољшања статуса запослених на социјалном али и професионалном плану, мада их је било последњих година заиста доста и то врло значајних: знатно повећање плата, занављање службених возила, наоружања, униформи, започињање бенефициране стамбене изградње станова… Као што смо већ више пута истицали, актуелни министар г.Стефановић се доказао као најагилнији “синдикалац”, иако су се бројни синдикални челници трудили да горе побројане постигнуте резултате припишу себи и својој активности – што наравно нема везе са реалношћу.

Заправо, све се своди на неопходност трансформације укупног синдикалног деловања. СПИПС је те неминовности итекако свестан и због тога је подносио преко десетак иницијатива разним државним чиниоцима и покретао питања у циљу побољшања укупне атмосфере у друштву. И то се није односило само на безбедносна питања већ и на легализацију проституције и аудио снимака саобраћајних незгода, пружање подстицаја савесним привредницима итд. Тренутна активност појединих НВО али и државних институција, која се односи на легализацију канабиса у медицинске сврхе, такође смо поодавно обнародовали на нашем синдикалном сајту. Јер, време када су се синдикати борили само за боље услове рада и веће плате је за нама: ови задаци остају, али се обавезе синдиката који делују у полицији (али и другде) значајно проширују. Јер, нема већих плата ако држави не иде боље, а ту су синдикати да предлажу и да се залажу за побољшање појединих сегмената живота у Србији. Нема смањеног криминала ако се полицајци не ангажују у широј друштвеној заједници, која ће их препознати као истински заинтересоване за превентивно деловање а не само као инструмент репресије.

За разлику од многих синдиката, СПИПС се природно уклопио у нове тенденције деловања о којима је овде реч, јер се од оснивања залагао за сарадњу са послодавцем али и са свеукупном друштвеном заједницом, уместо неаргументованог сучељавања са свим и сваким у циљу придобијања јефтиних популистичких поена код колега.

Београд, 10.05.2019.                                                                                                                                                                                                                                   

Синдикат полиције и полицијских старешина

Председник Блажо Марковић