Podrška inicijativi Sindikata policije i policijskih starešina

Inicijativa koju je nedavno podneo Sindikat policije i policijskih starešina, a odnosi se na prihvatanje snimaka sa privatnih kamera iz vozila koji mogu da se upotrebljavaju kao dokaz u prekršajnom postupku, svakako je odličan potez jer je praksa iz drugih zemalja pokazala da ovi snimci mogu da skrate proceduru suđenja ali i da redukuju troškove.