ПОЛИЦАЈЦИМА У БЕОГРАДУ 30% ВЕЋЕ ПЛАТЕ

Први наговештаји суштинске реформе полиције који долазе од новог министра унутрашњих послова г.Небојше Стефановића су веома охрабрујући. Наговештени су неопходни кадровски резови у врху МУП-а, нови министар је одржао врло конструктиван сусрет са представницима синдиката у МУП-у где је веома пажљиво саслушао и забележио проблеме са којима се сусрећу полицајци у послу али и у животу. БСППС је том приликом указао и на поједине суштинске проблеме организације Министарства.

У међувремену, Влада Србије је изашла пред јавност са идејом да се плате у јавном сектору морају линеарно смањити за 10% где спадају и плате у полицији. Није поменуто, али се логично намеће питање да ли ће опстати социјална помоћ од 10.000 динара која се сада исплаћује свим запосленима. У таквој, ни мало ружичастој економској ситуацији, Београдски синдикат полиције и полицијских старешина принуђен је да активира ранији сопствени конструктивни предлог да се полицајцима који раде и живе на подручју Београда, одобри додатак од 30% повећања на садашњу плату. Разлози су јасни: трошкови живота су далеко највећи у престоници од животних трошкова у другим местима Србије. Најскупље је изнајмљивање станова за породице запослених, а када се смање плате, полицајци у Београду неће моћи да изнајме ни кућице од картона. Затим, ту су трошкови превоза за породице запослених, цене јаслица и обданишта, најскупље пијаце и продавнице и др. По неким рачуницама, на подручју Београда ради и живи бар 18.000 припадника МУП-а, што помножено са бројем чланова њихових породица, даје цифру готово једнаку неког градића у Србији. Да тај „градић“ не би био место јада и беде, да не би поједини полицајци због такве немаштине били натерани на коруптивне активности приликом обављања свог редовног посла, морају се држава и њени званичници дубоко замислити. Јер економско а тиме и радно растакање МУП-а, уједно је и растакање државе Србије која ионако није на сасвим стабилним основама јер је суочена са многим безбедносним изазовима. Поверење у нове људе у врху и државе и МУП-а изграђује се и преко способности тих челника, да се они који ту државу свакодневно штите не гурну у дубоку немаштину. Београдски синдикат полиције и полицијских старешина зна да није време за расипање, али објективне материјалне околности живота у Београду, траже и објективан приступ и прихватљива решења за живот припадника Министарства који живе и раде у престоници Србије где су безбедносни задаци и најчешћи и најзахтевнији.

(текст исте садржине послат и кабинету господина Министра)

Београдски синдикат полиције и полицијских старешина
председник Блажо Марковић