ПОНОВЉЕНА МОЛБА ЗА ПОСТУПАЊЕ У СКЛАДУ СА ВАШИМ ОВЛАШЋЕЊИМА

Пријава МУП-а Државној ревизорској институцији

Република Србија

Државна ревизорска институција

Државном ревизору г.Радославу Сретеновићу

 

У складу са својим програмским опредељењима Београдски синдикат полиције и полицијских стерешина увек се залагао за заштиту интереса припадника МУП-а, али и самог Министарства и његовог буџета као и свих закона у целини. С тим у складу послали смо молбу ДРИ 02.04.2014. године да се преиспита случај Драгољуба Пеураче који је незаконито, а на штету буџета МУП-а Р.Србије, обављао дужност директора Инспектората рада у Министарству рада са принадлежностима које је примао на терет нашег министарства и уз бенефиције које припадају само полицијским службеницима. Међутим, ни до дан-данас нисмо добили одговор од ДРИ ни да ли је започета било каква истрага, ни да ли ће уопште бити покренуто преиспитивање ове врсте злоупотреба које су врло честе у последњих шест година у МУП-у. Заправо, пример Пеураче је само повод да Вам укажемо на неправилности и кршење закона у веома великом броју случајева.

 

Чињенице у овом случају смо Вам истакли у еmail-у од 02.04. и не бисмо их сада понављали, изузев следећих релевантних података:

 

–  да је Пеурача одлуком Владе Р.Србије постављен за директора Инспектората рада и да му је након те одлуке морао да буде замрзнут радни статус у МУП-у;

–  да је одлука Владе о именовању Драгољуба Пеураче на поменуту функцију наступила пре склапања споразума и да тај споразум није у складу са чињеницом да је у том моменту Пеурача већ именован на функцију директора Инспектората рада;

–  да у Инспекторату рада није предвиђен бенефициран стаж са увећаним трајањем па га ни Пеурача није могао да остварује;

–  да Закон о полицији чл.4ст.2 предвиђа да само запослени чији су послови у непосредној вези са полицијским пословима, могу имати службену легитимацију у смислу чл.32 Закона о полицији.

 

Очигледно је да је овај споразум штетан по Министарство унутрашњих послова и није смео да буде потписан од стране министра г.Дачића према Закону о државним службеницима и кодексу понашања државних службеника. С тим у вези је и наш захтев да Ви извршите увид у СВЕ међуресорне споразуме, јер смо убеђени да они врве од незаконитости и неправилности. Оваквим поступцима претходног министра унутрашњих послова МУП је значајно материјално оштећен а Београдски синдикат полиције и полицијских старешина ће се због оваквих злоупотреба, које имају све елементе кривичне одговорности, обратити и другим државним институцијама. За сада инсистирамо да нам ДРИ пошаље одговор на нашу молбу што пре јер, криминал и злоупотребе не смеју да пролазе некажњено, ма ко да га врши.

 

 

 

Београд, 28.05.2014.

 

 Београдски синдикат полиције и полицијских старешина
 Председник
 Блажо Марковић