ПОСТАВЉАЊЕ ВИДЕО КАМЕРА У АУТОМОБИЛИМА МОРА ДА БУДУ УРЕЂЕНО ЗАКОНОМ


                                                                                                                                 САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

                                                              ПОСТАВЉАЊЕ ВИДЕО КАМЕРА У АУТОМОБИЛИМА МОРА ДА БУДУ УРЕЂЕНО ЗАКОНОМ

Иницијатива Синдиката полиције и полицијских старешина да се законом уреди могућност да и обични грађани, односно приватна лица, која учествују у саобраћају могу да сачињавају видео записе и да их правноснажно користе за своју одбрану и пред полицијским службеницима и пред правосудним органима, наишла је на велику подршку и дала наду да можемо да се заштитимо од лица која нам, злоупотребљавајући околности, наносе штету.
Колико пута је сваки возач, без своје воље и свог учешћа, захваћен у неком туђем прекршају, пожелео да има снимљен тај догађај и да се тиме одбрани од злоупотребе процесних поступака лица које има „везу“ код било кога ко одлучује о кривици учесника у том прекршају? „Да сам само имао камеру да то снимим…!“ мисли и свом адвокату се исповеда просечан возач, који не познаје ни једног полицајца и ни једног тужиоца. Неки други ће одмах након таквог догађаја претражити сву своју фамилију, кумове и пријатеље, како би остварио контакт са неким из саобраћајне полиције који сачињава записник о том догађају. Ако је догађај компликованији, са повређенима или не дај Боже и горе, одмах се тражи специјални адвокат и судски вештак за саобраћајне несреће.
Крајње је време да обични људи, приватни учесници у саобраћају, не морају да стрепе од неправде и злоупотребе службених овлашћења појединаца. Обични учесници у саобраћају морају да имају средство за самоодбрану од неправде. Држава мора да појединцу обезбеди његово Уставом загарантовано право на личну безбедност, односно да може да се одбрани од неправде и неистине којом му било ко, па макар то била и та иста држава, намерава да нанесе штету.
Синдикат полиције и полицијских старешина овим саопштењем износи свој предлог измена и допуна Закона о безбедности саобраћаја на путевима који ће бити достављен Народној скупштини Републике Србије са захтевом за усвајање.

Предлог гласи:
„У члану 286. Закона о безбедности саобраћаја на путевима иза става 5. унети нови став 6. који гласи:
„(6) Учесник у саобраћају може да снима саобраћај, односно да сачињава видео записе саобраћаја, у коме учествује, у сврху документовања свог понашања у саобраћају и понашања других учесника са којима, односно поред којих учествује у саобраћају на путу или се креће по јавној површини, као и околности догађаја у којима учествује или којима је сведок, а које могу да укажу на непоштовање прописима утврђених норми у саобраћају.
Постојећи став 6. постаје став 7.“
У члану 322. у ставу 1. тачка 1) иза две тачке у навођењу одредница унети речи „временско одређење сачињавања видео или фото записа,“ испред речи „возило којим је извршен прекршај,“, тако да тачка 1) гласи:
„1) видео или фото запис на коме се јасно могу видети: временско одређење сачињавања видео или фото записа, возило којим је извршен прекршај, регистарски број тог возила и битна обележја прекршаја,““.
Следећи законом утврђену процедуру, СПИПС ће као предлагач измена и допуна закона да изнесе јавности прилику да се изјасни о предлогу и приступиће прикупљању законом одговарајућег броја потписа.
Након испуњења законом утврђене норме правни тим СПИПС ће приступити даљим радњама на измени и допуни прописа којима се уређује безбедност у саобраћају.
Оно о чему тренутно нико не мисли, па чак ни полиција ни правосуђе, јесте околност да снимци са видео камера обичних учесника у саобраћају, само након ових измена и допуна закона, могу да се користе и у сврхе полицијског и тужилачког поступка против одређених лица, били они учесници у саобраћају или не, јер ће законом утврђено право појединца да има видео камеру у свом возилу да омогући органима одржавања јавног реда да користе све законом утврђене видео записе у поступцима према трећим лицима.
Београд, 01.03.2019.


Синдикат полиције и полицијских старешина
Председник Блажо Марковић