ПОТВРЂЕНА СЛОБОДА СИНДИКАЛНОГ УЧЛАЊИВАЊА

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

ПОТВРЂЕНА СЛОБОДА СИНДИКАЛНОГ УЧЛАЊИВАЊА

 

Синдикат полиције и полицијских старешина упутио је крајем априла питање Сектору за људске ресурсе МУП Р.Србије да ли су припадници овог министарства слободни да се, по свом слободном избору, учлањују у синдикат у полицији који желе. Ово наизглед доста чудно питање, иницирано је од стране појединих старешина полицијских управа који су хтели да имају такву потврду у писаном облику од стране МУП-а. Такав (чудан) став је резултирао (неочекиваним) закључком код многих колега да је дозвољено учлањивање само у један синдикат у полицији, што је сада, у документу који је пред вама, несумњиво и аргументовано демантовано. Дакле поштоване колеге, сада и званично можете да приступите нашем синдикату чији се број чланова непрестално повећава и тако ће бити и у будућности – посебно после квалификованог реаговања Сектора за људске ресурсе МУП Р.Србије.

У прилогу достављамо свима допис Сектора за људске ресурсе 08/6/2 број: 117-3932/19 од 03.05.2019. године.

Београд, 10.06.2019.

Синдикат полиције и полицијских старешина

Председник Блажо Марковић