ПРАВЕДНИЈИ ПРАВИЛНИК О НАГРАЂИВАЊУ

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

ПРАВЕДНИЈИ ПРАВИЛНИК О НАГРАЂИВАЊУ

Пре одређеног времена СПИПС је упутио питања Радној група за рад са синдикатима која се тичу принципа месечних награђивања припадника МУП-а. Помало неочекивано, наши упити су, највероватније, иницирали израду новог Правилника о награђивању, у коме се прецизно одређују ингеренције приликом спровођења овог поступка, начини на који се врше награђивања припадника полиције и др.

Питања која смо ми упутили, била су узрокована досадашњом веома лошом праксом, да су поједине старешине саме себи, из месеца у месец, додељивале увећану плату а то исто су чинили и својим најближим сарадницима-миљеницима иако све то често није имало оправдања у оствареним резулатима рада. Наравно да смо као одговорни синдикат реаговали на овакву неправду која се, наслеђена из неких прошлих времена, спроводила у бројним јединицама полиције. Ова неправда је деловала дестимулишуће на бројне колеге који су видели, из прве руке, да је битније какав си у личном односу са командантом, начелником или командиром, него какве си резултате остварио у свом раду. Јер, ова увећања плата повлашћених нису пратила аргументована образложења, или бројчани показатељи резултата рада (тамо где је то било могуће), већ је сила старешинског ауторитета спречавала било каква питања и пропитивања у јединицама на ту тему. Да подсетимо: некада су на огласним таблама јединица МУП-а, истицани месечни спискови свих запослених и број прекршајних и кривичних пријава које је свако од полицајаца поднео – што је укинуто да би се дошло до оваквог досадашњег накарадног одокативног награђивања.

Очигледно да је реформа у полицији доспела у једну вишу фазу, пошто се колико – толико стало на ноге по питању финансија, опреме, станова. Сада су на реду интерна нормативна акта која треба да на један праведнији начин уреде односе унутар министарства а најава новог Правилника о награђивању је један од корака у том правцу.

На крају, једна битна напомена: Синдикат полиције и полицијских старешина нема никакав разлог да, без аргумената, хвали и уздиже садашње деловање актуелне власти, посебно на нивоу Министарства унутрашњих послова. Јер, СПИПС је један од ретких синдиката који нема склопљен споразум са врхом полиције, чиме би нам био веома олакшан синдикални рад. Руководиоци овог синдиката ни у једном тренутку нису се трудили да, зарад синдикалне позиције, напредују на професионалном плану или запошљавају ближње као што је то, нажалост, постало уобичајено код других синдиката. Јер, наше синдикално деловање подразумева само и искључиво објективно сагледавање стања у МУП-у уз жељу да се радни и животни стандард запослених побољша до максимума.

Београд, 27.02.2019.

Синдикат полиције и полицијских старешина

Председник Блажо Марковић