Правна помоћ

Sindikat Policije i Policijskih Starešina za svoje članove obezbeđuje pravnu pomoć preko advokatske kancelarije Srdić iz Beograda, sa kojom ima zaključen ugovor o pružanju pravnih usluga.
Pravne usluge mogu koristiti članovi sindikata pod uslovima i pogodnostima definisanim u ugovoru.
Advokatska kancelarija Srdić pruža našim članovima pravnu pomoć iz svih pravnih oblasti, sa posebnim osvrtom na oblast radnih odnosa.
Svi naši članovi koji imaju potrebu za pravnom pomoći mogu nas kontaktirati putem sajta ili facebook stranice, gde će dobiti bliže detalje o predmetnim uslugama i kontakt advokatske kancelarije Srdić. 
kontakt: 061 27 35170mail:office@srdiclaw.rs