Предлог Београдског синдиката полиције и полицијских старешина

Република Србија

Министарство унутрашњих послова

Кабинет министра

Радна група за сарадњу са синдикалним организацијама

Државни секретар Милосав Миличковић

 

 

Поштовани,

Достављамо Вам теме за разговор, предлог Београдског синдиката полиције и

полицијских старешина.

 

1. Предлог, да се полицајцима који раде и живе на подручју Београда, одобри додатак

од 30% повећања на садашњу плату.

2. Предлог, за реорганизацију појединих јединица, сарадња БСППС са радном групом

задуженом за састављање преднацрта новог Закона о полицији.

3. Предлог, да Жандармерија добије статус специјалне јединице.

4. Предлог, да се спроводи редовна провера физичких способности запослених.

5. Молба за доделу просторије за рад БСППС, за потребе челних људи нашег

синдиката и да се, по могућности, обезбеди и једно службено возило на употребу.

6. Питања:

1. Да ли је Драгољуб Пеурача незаконито, а на штету буџета МУП-а Р.Србије,

обављао дужност директора Инспектората рада у Министарству рада?

2. Да ли је Драгољуб Пеурача имао принадлежности које је примао на терет

нашег министарства и уз бенефиције које припадају само полицијским

службеницима?

3. Да ли је Драгољубу Пеурачи након постављења за директора Инспектората

рада замрзнут радни статус у МУП-у?

4. Да ли је Драгољуб Пеурача деловао у супротности са Законом о полицији чл. 4.

ст. 2. који предвиђа да само запослени чији су послови у непосредној вези

са полицијским пословима, могу да имају службену легитимацију у смислу

чл.32 Закона о полицији?

5. Колико је полицијских аташеа и њихових помоћника МУП Р Србије до сада

упутио у иностранство? 2

 

6. Који је њихов конкретан посао тамо?

7. Да ли је тај посао оперативног или другог карактера и којег?

8. Колико извештаја су до сада послали?

9. Ко оцењује, контролише, и на који начин њихов рад у иностранству?

10. На који начин су тамо упућени и по ком критеријуму?

11. Да ли је био расписан интерни конкурс за полицијске аташее?

12. Да ли су сви испуњавали критеријуме по основу школске спреме?

13. Да ли су сви имали искуства на сличним пословима у својој професионалној

каријери?

14. Да ли сви говоре страни језик земље-домаћина и на ком нивоу?

15. Колико је трајала припремна обука пред одлазак у иностранство?

16. У којим све Владиним институцијама и јединицама МУП-а су били на

припремама и колико су временски трајале?

17. Да ли су они постављена лица од стране Владе Србије?

18. Да ли су били дужни да пријаве имовинску карту Агенцији за борбу против

корупције?

19. Да ли су сви поднели такву пријаву и да ли су је и када последњи пут

обнављали?

20. Да ли је тачно да су се непосредно пре одласка комплетно обукли у једној

приватној модној кући, без претходно расписаног тендера?

21. Да ли је МУП платио тај рачун и колики је био покјединачни износ за сваког

понаособ?

22. Да ли је ово облачење било предвиђено неким правилником?

23. Да ли су пре одласка добили најсавременије службене мобилне телефоне и

другу компјутерску опрему и преко које фирме је то фактурисано?

24. Да ли су им и на који начин, дата новчана средства за куповину нових возила

које би користили док бораве у тој земљи и на тој функцији?

25. Које моделе и типове возила су тамо купили?

26. Ко је и на који начин ту куповину контролисао?

27. Ко је и која службена возила МУП одвезао одавде тамо?

28. Да ли имају ограничење у потрошњи горива или пређеној километражи за та

возила?

29. Да ли су неки од њих, пред сам одлазак запошљавали брачне другове у МУП-у

или МСП-у, на који начин, у којим организационим јединицама и на којим

радним местима?

30. Да ли им МУП плаћа (у целини ли делимично) коришћење комплетно

намештеног стана док бораве тамо?

31. Да ли су сви ти станови лимитирани квадратуром, локацијом, висином

станарине и колико она укупно износи?

32. Да ли МУП сноси комплетне трошкове школовања деце полицијских аташеа у

иностранству и колико они износе за сваког од њих?

33. Да ли имају право на трошкове репрезентације и да ли су лимитирани ?

34. Ко контролише њихове трошкове у иностранству и на који начин?

35. Да ли подносе свој месечни или годишњи финансијски извештај о потрошњи

буџетских средстава и коме и на који начин?

36. Да ли је тачно да се поједини амбасадори Србије и возачи бивших министара

иностраних послова воде као полицијски аташеи или као њихови

помоћници?

37. Да ли је тачно да у неким земљама имамо по два представника или помоћника

и по ком основу и врстама посла?

38. Да ли користе исто службено возило или не?

39. Да ли полицијски аташеи имају поред дипломатског статуса и статус ОСЛ?

40. Да ли им се обрачунава увећан радни стаж од четири месеца на ефективну

годину дана рада и док бораве у иностранству?

41. Да ли поред девизне плате примају и динарску плату у Србији ?

42. Колико су до сада сви полицијски аташеи МУП потрошили буџетских

средстава укупно до 01.06.2014. године?