ПРЕКИНУТИ ПРАКСУ РАДА ПО УГОВОРУ

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСT

 

ПРЕКИНУТИ ПРАКСУ РАДА ПО УГОВОРУ

 

Иако се у МУП-у Р.Србије од доласка новог руководства води интензивна борба против криминала у сопственим редовима, ништа мање упорности и залагања не изискује ни исправљање дугогодишњих неправди па и кадровских решења на ивици законитости. Једно од тих је ангажовање колега по 10, 12 па и 17 година на основу уговора о раду,на привременим и повременим пословима. Дакле, ти људи који углавном раде у Оделење за исхрану и смештај, немају правну сигурност, не могу да заснују, и поред добрих радних резултата, стални рани однос, а њихове породице не знају да ли ће следећег месеца остати без прихода. Са друге стране, на те послове се прима млада женска радна снага која, по неким чудним принципима добија стални посао после годину-две проведене у статусу „уговораца“.

Свесни ових неправди и у жељи да помогнемо колегама, затражили смо састанак са новопостављеном начелницом Управе за исхрану и смештај Љиљаном Павић Стевановић и изнели јој напред наведене дугогодишње неправде које су чињене према њеним потчињенима. У заиста конструктивном разговору, начелници Павић Стевановић смо указали на наше вишегодишње настојање да се људи који су веома дуго у статусу радника под уговором о раду на привременим и повременим пословима, преведу у стални радни однос. У претходном периоду, на оваква наша инсистирања, стално нам је говорено од стране помоћника министра у Муп.у Жељка Веселиновића да ће ове послове обављати приватни понуђачи услуга смештаја и исхране. Ми смо се залагали, како наше колеге не би остале без посла, да се ова делатност „убаци“ у сектор Владе Србије, што никада није озбиљно разматрано од надлежних старешина МУП-а који су требали да покрену такву иницијативу. Такође сматрамо да би ту било итекако посла и за преиспитивање запошљавања за стално (без било каквог реда и критеријума) од стране Сектора унутрашње контроле јер нису без основа сумње на непотизам, корупцију и сличне незаконите радње.

Са правне тачке – послове и задатке пошто су већ побројани у систематизацији МУП-а, морали би да раде стално запослени према одредбама уговора о раду. Уколико се ангажују на одређено време, то се може урадити само под одређеним условима и у одређеним временским роковима. То не би смела да буде дугогодишња пракса које се, очигледно, већ одавно отела контроли. Дакле, ту има итекако места преиспитивању катастрофалне праксе да кувари и други радници из ове области, раде на одређено време чак и више од деценије. И то се све дешава у институцији као што је полиција којој је прва дужност да штити и спроводи законе.

Београд, 05.03.2021.

Синдикат полиције и полицијских старешина

Председник Блажо Марковић