ПРОФЕСИОНАЛНО ВОЂСТВО СПРЕЧАВА СУКОБЕ

Сукоб два репрезентативна синдиката у полицији доспео је и у ширу јавност – тачније као ударна вест на једном од телевизијских програма. Оптужбе Полицијског синдиката Србије да је руководство МУП-а криво за осипање њиховог чланства уз „саслужење“ Независног синдиката полиције, овај други побија тврдећи да колеге напуштају ПСС због његовог странчарења и занемаривања синдикалних тема и захтева чланства. У истом прилогу, Велимир Лукић, председник НСП-а, је устврдио да се у флајерима ПСС-а, који позивају чланове на јавне протесте, синдикални разлози уопште и не помињу. При том се „заборавља“ акција овог истог синдиката о масовним обећањима колегама да, ако постану њихови чланови, да ће напредовати у служби. Због свега тога будно ћемо пратити понашање несуђених чланова, када у септембру буде ступила на снагу нова систематизација и када ће се видети (не)реалност поменутих синдикалних обећања.

Наравно да је „изношења прљавог веша“ у јавност, штетно по углед не само ових синдиката који би требали да репрезентују полицију, већ и целокупне службе унутрашњих послова. О политичарењу појединих синдиката, Синдикат полиције и полицијских старешина је већ упозоравао на овом сајту као и о другим аномалијама које се дешавају управо у најбројнијим синдикалним организацијама у полицији. Изгледа да је један од важних узрока оваквог стања, када ти репрезентативни синдикати не могу да се договоре ни око доношења Посебног колективног уговора, јесте непрофесионализам самих руководстава синдиката. Наиме, у Европској унији, синдикате воде лица која нису запослена у полицији (или су то некада била а сада су у пензији). Струковне синдикате у Србији такође воде професионалци, тако да не долази у обзир да послодавац врши негативан утицај на синдикално воћство, да подрива њихов рад и да подгрева сукоб између синдиката. Садашње аматерско руковођење је један од узрока ових сукоба међу најмасовнијим синдикатима у полицији, наравно не и једини, али треба почети са решавањем једног по једног проблема, односно тешкоће у раду.

Професионалним руковођењем синдикатима у полицији Србије, избегло би се подилажење руководној структури МУП-а у циљу рођачког и земљачког запошљавања (а тиме би се смањила и могућност корупције), некаријерног напредовања у служби, прекоредног стицања привилегија итд.

Такође би чланству било до краја јасно, ко се бори за њихове циљеве, односно, превазишла би се садашња ситуација да синдикати присвајају заслуге министра за повећање плата, побољшање услова рада, изградњу станова по бенефицираним ценама и сл.

Једном речи – без независног синдикалног вођства, нема независног деловања синдиката нигде а посебно у полицији.

Београд, 16.07.2018.
Синдикат полиције и полицијских старешина
Председник Блажо Марковић