Провере – почетком јесени

Поједине дневне новине објавиле су „према изворима из МУП-а“ да је почела провера припадника САЈ-а, ПТЈ-а и Жандармерије како би се извршила тријажа и како би у овим једницама остали да раде заиста психофизички високо обучени полицајци, уз неопходне, накнадне, безбедносне провере. Ова информација је делимично тачна: провере НИСУ почеле, али је у току утврђивање норми како би се овај посао што озбиљније и одговорније обавио. СППС је на ову неопходност указивао више пута и то не само преко средстава информисања, већ и на скуповима унутар Министарства. Разлог је неславна пракса која је важила до пре годину дана, да су многи у те јединице примани „преко везе“ и да су провере биле исте и за те колеге и за полицајце опште надлежности. Овај синдикат, управо због осетљивости ове теме, која сада очигледно више није  поверљива, постављао је питања из ове области најчешће на затвореним састанцима синдиката и радне групе МУП-а у јуну, јулу и августу прошле године. Ова питања смо упорно понављали јер су одговори били непотпуни и уопштени. Затим смо почетком септембра прошле године, упутили и допис самом министру Стефановићу у коме смо указали на потребу да се поред физичког и психолошког, изврши и лабораторијско  испитивање крви, како би се спречио допинг полицајаца пре полагања теста (анаболици, стероиди, ефедрини и др.) Такође смо министру предлагали да се одреде посебне норме за полагање ових тестова а и да ове колеге имају бар два месеца времена да се припреме за провере.

У поменутим новинама је „извор из МУП-а“ указао на размишљање у Министарству око прекомпоновања специјалних јединица (припајање ПТЈ-а САЈ-у, појединих структура опште надлежности Жандармерији и промена статуса ове бројне јединице), што су заправо ставови које је још пре месец дана овај синдикат предлагао у тексту „На помолу нова решења“. А ти наши јануарски предлози су заправо само прецизније уобличени наши ставови по овом питању које смо форсирали готово целе 2014. године.

Да резимирамо: провере – физичке, безбедносне и психолошке за колеге из наведених јединица одржаће се почетком јесени а тренутно је у току одређивање норми по којима ће се провере спроводити. Колеге које не положе захтевне тестове, неће изгубити посао, већ ће се прерасподелити по другим полицијским јединицама. Имаће мању плату него сада али и мање обавеза, заправо обавезе ће бити примерене њиховим садашњим психофизичким способностима. Ова тријажа кадрова биће и прилика да се елитне јединице ослободе наметнутих а неспособних припадника, али и оних које је прегазио неумитан ток времена. Све остале промене – ко ће и где бити старешина, која ће јединица бити овог или оног статуса и сл. – нису битне, већ ће се проведеним проверама добити у оперативној спремности ових јединица које обављају најтеже и најзахтевније оперативно – тактичке задатке.

Синдикат полиције и полицијских старешина
председник Блажо Марковић