РАЗЈАШЊЕНО ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА, СЛЕДЕ ПОПРАВКЕ

Повећање плата од 3-17% које је ступило на снагу од Нове године тачније од 05.02.2019, требало је да пресече бројне спекулације којима су се посебно служили поједини синдикати у полицији. Управо због тога, Сектор за људске ресурсе упутио је 31. децембра свима обавештење бр. 123/2018. којим прецизира до детаља распоређивање и нови систем плата полицијских службеника. Посебан акценат у том обавештењу јесте обрачунска метода усклађивања која подразумева већу плату (бруто и нето) него што то исказује сам коефицијент плате. Такав метод обрачуна плата није никаква скривена метода (како су спекулисали поједини синдикати), већ је усклађена са одредбама чл. 187а-187г Закона о полицији. Значајно је напоменути да се Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање достављају подаци искључиво о нето и бруто плати, дакле укупна месечна примања, на основу чега се одређује висина пензије.
Наравно да сада, највероватније, следи самохвала тзв. највећих синдиката у полицији како су они заслужни за повећање плата. То не само да не одговара истини, већ је и даље евидентно да врх тих синдикалних организација само интересује сопствено професионално напредовање и остале личне користи које желе да злоупотребљавајући своју синдикалну функцију. Наравно да је истина сасвим другачија што, из разумљивих разлога, у објашњењу поменутог Сектора недостаје, и да она гласи да се управо министар унутрашњих послова г.Стефановић са својим руководним тимом, изборио за редовну исплату коефицијента нередовности (у складу са чл. 154ст.4 Закона о полицији), где су предвиђени додаци на плату за ноћни рад, рад на дане празника, прековремени рад и др. Ипак, више се не увећава зарада по основи сменског рада јер је доношењем Закона о раду 2014. године ово право избрисано.
Оно што предстоји Синдикату полиције и полицијских старешина јесте борба да додатак плати, описан као нередовност у раду, постане стални део плате. Тиме би се избегло могуће укидање овог дела личних примања припадника МУП-а у будућности из било којих разлога који се појаве. Такође треба избрисати ново решење система плата по коме официри са високом стручном спремом а који су и почели да раде у МУП.у, не могу да добијају виши чин, ма колико дуго провели на раду у полицији на истом радном месту. О овоме није било речи у објашњењу Сектора за људске ресурсе, можда и због тога што није сагледан феномен да колега може до пензије да ради у чину поручника, До Нове године важило је правило да се, зависно од година проведених у служби, добије и виши чин на истом радном месту. Да се разумемо – није реч о повећању плате (које је веома минимално) већ о праведном сагледавању нечијег рада. Јер, јасно је да ће официр са 25 година рада, пружати далеко више и квалитетније резултате него његов млади колега, иако су по оваквом садашњем решењу, у истом чину (узгред, по новој систематизацији многа официрска радна места су укинута). Дакле, понекад је боље оставити старо решење које је праведније према колегама, него на силу тежити иновацијама.
Подршку овој нашој активности, коју одмах започињемо, очекујемо и од врха МУП-а као и од високих официра полиције, иако смо свесни да они овај проблем могу да сагледају али не и до краја да разумеју. Разлог, наравно, лежи у новчанику, а када је о њему реч, несумњиво је да ће новчаници свих колега у овој години бити пунији него претходне, Та чињеница, уз податак да започиње озбиљан пројекат стамбене градње за припаднике служби безбедности у више градова Србије, разлог је за реални оптимизам припадника МУП-а у периоду пред нама.
НАПОМЕНА: Овај синдикат, за разлику од многобројних синдиката у полицији, нема разлога да без основе хвали ни министра, ни његове сараднике, ни активности МУП-а у целини. Јер, СПИПС је једини синдикат у МУП-у Р.Србије без уговора са врхом полиције, тј., без бенефиција и погодности који такав акт обезбеђује синдикалцима да неометано раде синдикални посао, а који многи синдикални челници злоупотребљавају због личне користи.

Београд, 15.01.2019.
Синдикат полиције и полицијских старешина
Председник Блажо Марковић