РЕШИТИ ПРОБЛЕМ БЕСПРАВНО УСЕЉЕНИХ

На састанку представника Синдиката полиције и полицијских старешина и радне групе МУП-а Р.Србије, одржаном 11.01.2016. године, којим је руководио државни секретар Милисав Миличковић, најважније питање које је овај синдикат поставио било је око списка бесправно усељених станова Министарства на подручју Београда. Заправо, сам попис станова достављен је на тражење овог синдикта, од стране стручне службе неколико дана пре наведеног састанка и на њему је 117 станова, од којих је највећи број бесправно усељених.

На самом састанку, у складу са раније писмено постављеним питањем, СПИПС покренуо је питање на који ће се начин (коначно) решити статус бесправно усељених станара, обзиром да се ради, углавном, о колегама са дугим радним стажом па чак и пензионерима. Јер, иако је више пута годинама покретано ово питање, конструктиван одговор – решење никада није добијено. На самом састанку представник овог синдиката је обавештен из надлежне службе, да сваке године комисије подручних ПУ врше попис станова, не само у Београду већ у целој Србији. Међутим, изузев пуког пописа, нико није понудио решење за овај проблем који из године у годину нараста, а не назире му се крај. Тим пре што се међу наведених 117 станова у Београду, налазе и станови МУП-а који се воде као празни (21) а који у ствари то нису, неке од станова користе лица која су некада кратко радила, али већ 10, 15 или 20 година не раде у Министарству, неке поједине колеге издају станове у које су се бесправно уселили, има и случајева нелегалног откупа службених станова итд. Очигледно да је ситуација у овој области врло недефинисана и мутна и због тога сваки случај бесправно усељеног стана захтева посебан приступ приликом решавања.

Руководећи се управо овим принципом, државни секретар МУП-а г.Милисав Миличковић издао је, на самом састанку, наређење представнику надлежне службе, да се оснује радна група на нивоу Министарства која би до детаља испитала, сваки случај бесправно усељеног колеге и потом саставила предлог решења о коме би се изјаснио министар Стефановић. Заправо, заузет је чврст став да се мора разрешити ова ситуација и да се мора наћи одговарајуће решење за колеге који заиста станују у тим становима са својим породицама, а који дуго раде у Министарству. Предложене мере ће морати да воде рачуна о хуманости према колегама који немају где из тих станова. Јер, нико се не залаже да они буду избачени са својим породицама на улицу после толико година рада у МУП-у.

Синдикат полиције и полицијских старешина је по овом питању наишао на максимално разумевање пре свега државног секретара г. Миличковића. Да ли ће то бити и са осталим чиниоцима решења овог изузетно значајног, али и запетљаног проблема – остаје да се види, иако има места умереном оптимизму.

Синдикат полиције и полицијских старешина

Председник Блажо Марковић