Синдикална група

СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ И ПОЛИЦИЈСКИХ СТАРЕШИНА

Основи рада нашег синдиката:

Доста је било синдиката у полицији где су најчешће активности оне којима руководства стичу привилегије за себе, запошљавају своју родбину, „сређују“ сопствена радна унапређења, располажу без контроле значајним синдикалним средствима. Доста је било неосетљивости таквих синдикалаца за муке и проблеме чланства, доста је “глувих“ синдиката за муке колега и њихових породица!

О употреби чланарина непосредно одлучују они који је и дају:

Сва чланарина, која износи 1% од плате сваког члана овог синдиката. не иде на рачун Централе синдиката-Председништву-, већ остаје у целини на рачуну тих синдикалних група и тих КООЦ. центара где су средства и уплаћена, тако да се искључиво користе за потребе тих чланова. А ако се договоре чланови синдикалних група или координационих центара, могу чланарину и да повећају, уколико то нађу за сходно.

Професионално руковођење:

Као што ни један синдикат не оставља целокупну чланарину групи где је и сакупљена изузев СПИПС-а, у раду овог синдиката јединствена је и чињеница да сви чланови Председништва СПИПС-а нису запослени у МУП-у, ускоро и председника. То овом синдикату даје одрешене руке за спровођење синдикалних активности без могућности било каквог утицаја руководног састава.

СПИПС је и синдикат полицијских старешина:

Специфичност овог синдиката је и да се ми залажемо и за права колега који су на руководним положајима јер и они имају бројне радне и животне проблеме где овај синдикат може да помогне. Јер, старешине нису нека супротна страна, већ су најближи партнери и у борби против криминала али и у настојању да животни и радни стандард запослених у Министарству буде на што вишем нивоу.

Важна напомена:

Синдикат полиције и полицијских старешина, у зависности од предстојећег развоја социјалне и друштвене ситуације, можда ће прерасти у виши облик друштвеног организовања. Јер, показало се да сталним смањењем права запослених али и синдикалних права (посебно права на штрајк), сам синдикални активизам није довољан и суштински делотворан.

ДОЂИ И ПРИДРУЖИ НАМ СЕ!

Изјављујем да приступам Синдикату полиције и полицијских старешина. Упознат сам са Статутом СПИПС и сагласан сам да служба за обрачун плата од моје плате одбије 1% за синдикалну чланарину.

 

Потврда слања

изглед приступнице коју ће те добити