Заједнички у борбу против корупције!

Заједнички у борбу против корупције!

Да је потребно да се синдикати у полицији фокусирају у свом раду, осим на радне и социјалне услове припадника МУП-а, и на проблеме шире друштвене заједнице, више пута смо напомињали. Управо следећи такву програмску орјентацију, Председништво СПИПС-а
овластило је председника Блажу Марковића да потпише Споразум о сарадњи са Независном агенцијом за истраживање и антикорупцију из Лазаревца са програмским директором овог удружења г.Миливојем Матијашевић.


Побројани циљеви удружења, али сада и СПИПС-а, које је основано средином прошле године, су на линији интересовања и професионалног и личног, свих припадника полиције јер је корупција
рак-рана државе Србије која се грчевито бори против овог зла. Циљ удружења под бројем један је сузбијање свих видова корупције путем повећања јавности и одговорности органа власти. Затим следи стварање бољих услова за оне који се против корупције боре, формирање алтернативних медија којима би се обелодањивали случајеви корупције и, уједно, подстицало би се истраживачко новинарство (посебно у антикоруптивној сфери). Међу циљевима је и
примена процеса европских интеграција, демократска трансформација друштва и едукација људских ресурса који у њима учествују, уз услов равноправних услова по основу родне равноправности. Овладавањем новим, савременим техникама – информационим и комуникационим – у информационом друштву, унапредио би се живот житеља Србије и
увелико би се уклониле дискриминације било које врсте. Поред већ истакнутог циља СПИПС-а да буде учесник у борби против корупције и да да свој допринос осавремењавању информисања
грађана, овај синдикат жели да прошири круг сопствене делатности као и круг људи који би, кроз делатност овог синдиката, утицали на друштвене токове који нису у директној вези са полицијом. Јер, бројне су колеге ставиле примедбе на деловање полицијских синдиката које је уско професионалн, свесни да су садашњи синдикални домети ипак ограничени. Отуда и ширење програма рада овог синдиката које, на први поглед, нису директно везане за живот припадника полиције. При том, многи заборављају да су полицијски службеници уједно и грађани
Србије и да и њих брину бројни проблеми као и њихове суграђане који су изван министартсва унутрашњих послова. Што се тиче Синдиката полиције и полицијских старешина, ми то не заборављамо.

Синдикат полиције и полицијских старешина
председник Блажо Марковић